ประกันสุขภาพเด็ก"ลูกรัก สุดคุ้ม" สำหรับเด็กเล็ก และ เด็กโต


คุ้มครอง/ปี

517,700
ค่าห้อง
4,000
ค่ารักษาทั่วไป
25,000
ชดเชยรายได้
1,000
ส่วนเกินประกันช่วยจ่าย 90%
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
"ลูกรัก สุดคุ้ม "
19,838
เบี้ยประกัน  
 
 
 

คุ้มครอง/ปี

300,000
ค่าห้อง
2,500
ค่ารักษาทั่วไป
ตามจริง
อุบัติเหตุ 24 ชม.
ตามจริง
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
"ลูกรัก สุดคุ้ม 2019" IPD แผน1
28,235
เบี้ยประกัน  
คุ้มครอง/ปี
ไม่จำกัด
ค่าห้อง
2,000
ค่ารักษาทั่วไป
20,000
อุบัติเหตุ 24 ชม.
4,000
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
Happy Healthy Plan
17,180
เบี้ยประกัน  

คุ้มครอง/ปี

ไม่จำกัด
ค่าห้อง
2,000
ค่ารักษาทั่วไป
20,000
ผู้ป่วยนอก OPD
500
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
Happy Healthy Plan
25,399
เบี้ยประกัน  
คุ้มครอง/ปี
500,000
ค่าห้อง
3,000
ค่ารักษาทั่วไป
ตามจริง
อุบัติเหตุ 24 ชม.
ตามจริง
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
Health Care IPD
32,487
เบี้ยประกัน  
คุ้มครอง/ปี
300,000
ค่าห้อง
2,500
ค่ารักษาทั่วไป
ตามจริง
ผู้ป่วยนอก OPD
700
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
"ลูกรัก สุดคุ้ม 2019" OPD แผน1
41,360
เบี้ยประกัน  

คุ้มครอง/ปี

500,000
ค่าห้อง
4,500
ค่ารักษาทั่วไป
ตามจริง
อุบัติเหตุ 24 ชม.
ตามจริง
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
"ลูกรัก สุดคุ้ม 2019" IPD แผน2
39,430
เบี้ยประกัน  
คุ้มครอง/ปี
20,000,000
ค่าห้อง
8,000
ค่ารักษาทั่วไป
ตามจริง
อุบัติเหตุ 24 ชม.
ตามจริง
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
Elite Serie แผน1
50,200
เบี้ยประกัน  
คุ้มครอง/ปี
500,000
ค่าห้อง
3,000
ค่ารักษาทั่วไป
ตามจริง
ผู้ป่วยนอก OPD
1,000
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
Health Care OPD
51,904
เบี้ยประกัน  
คุ้มครอง/ปี
500,000
ค่าห้อง
4,500
ค่ารักษาทั่วไป
ตามจริง
ผู้ป่วยนอก OPD
800
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
"ลูกรัก สุดคุ้ม 2019" OPD แผน2
54,430
เบี้ยประกัน  
คุ้มครอง/ปี
80,000,000
ค่าห้อง
16,000
ค่ารักษาทั่วไป
ตามจริง
อุบัติเหตุ 24 ชม.
ตามจริง
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
Elite Serie แผน2
61,700
เบี้ยประกัน  
คุ้มครอง/ปี
100,000
สำหรับ
คุ้มครอง 4 โรค
ค่ารักษาทั่วไป
50,000
ทันตกรรม
2,000
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
4 โรคสุดฮิต
4,300
เบี้ยประกัน  

คุ้มครองต่อโรค

300,000

ค่าห้อง

4,000
ค่ารักษาทั่วไป
30,000
ผู้ป่วยนอก OPD
1,000
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
ประกันเหมาจ่าย (11ปี)
10,336
เบี้ยประกัน  

คุ้มครอง/ปี

300,000
ค่าห้อง
2,000
ค่ารักษาทั่วไป
ตามจริง
อุบัติเหตุ 24 ชม.
ตามจริง
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
SuperKids แผน 1 (รวมพ่อ/แม่)
22,033
เบี้ยประกัน  
คุ้มครอง/ปี
500,000
ค่าห้อง
3,000
ค่ารักษาทั่วไป
ตามจริง
อุบัติเหตุ 24 ชม.
ตามจริง
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
SuperKids แผน 2 (รวมพ่อ/แม่)
26,892
เบี้ยประกัน  
คุ้มครอง/ปี
300,000
ค่าห้อง
2,000
ค่ารักษาทั่วไป
ตามจริง
ผู้ป่วยนอก OPD
800
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
SuperKids OPD (รวมพ่อ/แม่)
37,470
เบี้ยประกัน  
คุ้มครองต่อโรค
780,000
ค่าห้อง
4,000
ค่ารักษาทั่วไป
100,000
ผู้ป่วยนอก OPD
2,000
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
วัยซน Extra
15,291
เบี้ยประกัน  

 

คุ้มครอง(มรดก)

1,200,000
คุ้มครอง/ปี
ไม่เกินวงเงิน
ค่ารักษาทั่วไป
30,000
อุบัติเหตุ 24 ชม.
30,000
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
PA for Child แผน 1
3,600
เบี้ยประกัน  

คุ้มครอง(มรดก)

2,000,000
คุ้มครอง/ปี
ไม่เกินวงเงิน
ค่ารักษาทั่วไป
50,000
อุบัติเหตุ 24 ชม.
50,000
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
PA for Child แผน 2
5,000
เบี้ยประกัน  
ANC Hotline Hotline: 099-0909-266
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage

รีวิว ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม โดย คุณแม่น้องยูเค

รีวิว ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม โดย คุณแม่น้องไอริน

ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ