ประกันสุขภาพวัยทำงาน นวกิจประกันภัย


         แนะนำ !!!  แผนประกันสุขภาพสำหรับวัยทำงาน (นวกิจประกันภัย) เริ่มเพียง 7,100 บาท/ปี คุ้มครองสูงสุดต่อปี 500,000 บาท นอนโรงพยาบาล (IPD) ไม่ต้องสำรองจ่าย!!!

งื่อนไขความคุ้มครอง ตามสัญญาแผนสุขภาพ
สำหรับ : ลูกค้ากรมธรรม์รายบุคคลและครอบครัว 
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง
1.ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
2.การตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุการเจ็บป่วย เพื่อรับการรักษาพยาบาลเช่น MRI,EKG,CT Scans เป็นต้น จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปกรณีผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกแล้วแต่กรณี
3.ผู้เอาประกันสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพทุกแผนจากบริษัท ได้มากกว่าหนึ่งกรมธรรม์แต่ผลประโยชน์สูงสุด จะไม่เกินวงเงิน 2.0 ล้านบาท
ประกันสุขภาพ/Health Insurance
รายละเอียดข้อยกเว้นต่างๆ ที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง จะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองมีดังนี้
1.ภาวะหรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 120 วันแรกนับจากวันที่เริ่มความคุ้มครอง ซึ่งได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด (Cystys or bening tumors),ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids),ไส้เลื่อนทุกชนิด (hernias), ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก (pterygium pinguecula and cataract), การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์ (tonsillectomy or adenoidectomy), นิ่วทุกชนิด (stones), เส้นเลือดขอดที่ขา (varicose veins) และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis)
2.สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนการเอาประกันภัย เว้นแต่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบแพทย์หรือปรึกษาแพทย์
-ภายหลังจากกรมธรรม์นี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
-ในระยะ 5 ปีก่อนการเอาประกันภัย
 

สนใจข้อเสนอนี้
ANC Hotline Hotline: 099-0909-266
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage

รีวิว ประกันภัยไวรัสโคโรนา Coid-19

ประกันภัยไวรัสโคโรนา Covid-19
ประกันภัย Covid-19 เอเชีย ประกันภัย Covid-19 วิริยะ
เสียงตอบรับ