CHUBB 2+ 3+ X-Treme


ครอบคลุมทุกความคุ้มครองเหมือนประกันประเภท 1 พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน และศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง จากชับบ์สามัคคีประกันภัย

 

 

2+

3+

     ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

X-treme1

X-tra

  ความเสีหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย

 

 

   ต่อคน

500,000

500,000

 ต่อครั้ง

10,000,000

10,000,000

   ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

1,000,000

1,000,000

     ความรับผิดต่อตัวรถยนต์

   เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก สามารถแจ้งคู่กรณีได้

100,000

100,000

   สูญหายหรือไฟไหม้

100,000

ไม่คุ้มครอง

   เนื่องจากภัยน้ำน้ำท่วม

50,000

ไม่คุ้มครอง

     ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

   อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 คน)

100,000

50,000

   ค่ารักษาพยาบาล (5 คน)

100,000

50,000

   ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 200,000

     ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม

   เงินชดเชยกรณีรถยนต์เสียหายโดยสิ้นเชิง หรือ สูญหาย

ไม่คุ้มครอง

50,000

เบี้ยประกัน

6,500

6,100

ฟรี ! Roadside Service

บริการ 24 ชั่วโมง

ซ่อมรถยนต์ฉุกเฉิน

บริการจัดส่งน้ำมัน

บริการกุญแจสำรอง

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย (รถเอเชียและยุโรป)

   1.1 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 110,120 เท่านั้น)

   1.2 รถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า

2.มูลค่ารถยนต์ ณ วันที่ทำประกันภัย ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยตามแผนที่เลือกซื้อ

3.คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ กรณีอุปกรณ์ตกแต่งเสริมอื่นๆ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง เฉพาะรายการที่ได้แจ้งให้บริษัททราบเท่านั้น 

4.อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย ไม่เกิน 25 ปี

5.อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราคงที่ (เบี้ยประกันภัยราคาเดียวกันทั้งงานใหม่และงานต่ออายุ)

6.ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัยได้แก่ Super Car รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตี้ย ยกสูง และรถดัดแปลงใดๆรถติดไซเรนทุกชนิดและรถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รวมไปถึงการใช้รถในการ Demo หรือ Test drive ทุกกรณี 

7.ไม่คุ้มครองวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องทำความเย็น สีชนิดพิเศษ เคฟล่า สติ๊กเกอร์ รวมไปถึงการเคลือบสีทุกชนิด

 

สนใจข้อเสนอนี้