ใบเคลมหาย ต้องทำอย่างไร


   ใบเคลม หรือ ใบรับรองการเสียหาย คือ เอกสารที่ออกให้ผู้เอาประกันภัยโดยบริษัทประกันภัยเป็นผู้ออกให้ เมื่อผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุจากรถคันที่เอาประกันภัย เพื่อนำ ใบเคลมประกันภัยรถยนต์ ไปยืนยันกับศูนย์บริการซ่อมแซมรถว่าบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในใบเคลมประกัน

   ใบเคลมจะมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่ที่บริษัทประกันภัยออกให้ ณ วันที่เกิดเหตุ หมายความว่าเราจะนำรถเข้าซ่อมเมื่อไหร่ก็ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี แต่ส่วนใหญ่มักจะนำรถเข้าซ่อมทันทีหรือภายใน 1-2 เดือน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาทีหลัง

   ใบเคลมหายทำยังไงดี?

 • ให้ผู้เอาประกันภัยโทรแจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อขอเลขที่เคลมโดยเตรียมข้อมูลดังนี้

  1. รายละเอียดผู้เอาประกันภัย

  2. รายละเอียดของรถที่เอาประกันภัย

  3. วันและเวลาที่เกิดเหตุ

  4. ลักษณะของการเคลม

 • เมื่อได้รับเลขที่เคลมเรียบร้อย ให้เดินทางไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่ที่ทำหายแจ้งความว่าเอกสารใบเคลมประกันภัยรถยนต์ของเราหาย ณ พื้นที่เกิดเหตุ 

 • เมื่อแจ้งความเสร็จแล้ว ติดต่อกลับไปที่บริษัทประกันภัยอีกครั้งเพื่อขอสำเนาใบเคลมประกันภัยและให้บริษัทประกันภัยรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

 • เมื่อได้สำเนาใบเคลมประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถนำใบเคลมเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการ อาทิเช่น ซ่อมอู่ หรือ ซ่อมห้าง ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยได้เลย

 

 

ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันภัยไวรัสโคโรนา Covid-19
ประกันภัย Covid-19 เอเชีย ประกันภัย Covid-19 วิริยะ
เสียงตอบรับ