อยากเปลี่ยนประกันรถก่อนหมดอายุ ทำได้หรือเปล่า?


อยากเปลี่ยนประกันรถก่อนหมดอายุ ทำได้หรือเปล่า?

            ประกันภัยรถยนต์ เป็นสิ่งสำคัญที่คนมีรถควรมี เพราะเป็นการซื้อความคุ้มครองจากการขับขี่และอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของรถและคู่กรณี อีกทั้งยังช่วยลดภาระให้กับผู้เอาประกันได้ด้วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ

 

การทำประกันภัยรถยนต์ เป็นสิ่งที่ผู้เอาประกันต้องศึกษาให้ดีเสียก่อนว่าได้รับความคุ้มครองคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายเบี้ยประกันไปหรือไม่ แต่หากโชคร้ายได้ประกันเจ้าที่ไม่ถูกใจ บริการไม่ดี คุณก็สามารถเปลี่ยนประกันรถได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้สัญญาหมดอายุแต่อย่างใด


โดยทั่วไปประกันรถของบริษัทประกันภัยต่าง ๆ จะคุ้มครองเป็นรายปี เมื่อหมดสัญญาจึงต่ออายุใหม่ แต่หลายคนเลือกที่จะเปลี่ยนประกันรถก่อนหมดอายุความคุ้มครอง อาจด้วยหลายสาเหตุ ทั้งไม่พอใจในบริการในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วต้องการความช่วยเหลือ แต่กลับพบว่าให้บริการล่าช้า เคลมยาก ซ่อมนานกว่าปกติ ทำให้หลายคนตัดสินใจยกเลิกกรมธรรม์ไปทำกับเจ้าใหม่เลยก็มี บ้างก็รู้สึกว่าค่าเบี้ยประกันแพงเกินไป ไม่คุ้มค่ากับความคุ้มครองที่ได้รับ หรือได้รับข้อเสนอจากบริษัทอื่นที่ดีกว่า


ดังนั้น การเปลี่ยนประกันรถก่อนหมดอายุจึงถือว่าทำได้ และเป็นสิทธิ์ของเจ้าของรถที่สามารถตัดสินใจเปลี่ยนประกันรถกับบริษัทประกันภัยใหม่ที่ถูกใจได้ ทั้งก่อนและหลังได้รับความคุ้มครอง ซึ่งหากยังไม่ได้รับความคุ้มครอง ก็สามารถยกเลิกได้ทันที และไม่มีค่าใช้ง่ายใด ๆ เพียงแค่โทรหาเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ทำไว้


แต่หากเป็นกรณีที่ต้องการยกเลิกหลังได้รับความคุ้มครองไปแล้วนั้น จะต้องมีการจัดส่งเอกสาร และมีค่าใช้จ่ายในการเวนคืน จึงจะได้รับเงินแต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าต้องเสียเงินส่วนต่างจากการเวนคืนกรมธรรม์ รวมถึงเสียส่วนลดประวัติดีต่อเนื่อง


เมื่อส่งเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนประกันรถให้กับเจ้าเก่าและเจ้าใหม่แล้ว ก็สบายใจได้ว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองตามวันเวลาที่ระบุไว้ในเอกสาร โดยไม่ต้องรอให้การยกเลิกกรมธรรม์กับที่เดิมเสร็จสิ้น เพราะส่วนใหญ่มักใช้เวลาในการเดินเรื่องเอกสารนานกว่า 15 วัน