ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร


ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ…

   คือ เงินชดเชยที่เราสามารถเรียกร้องได้จากบริษัทประกันรถของคู่กรณี เมื่อเกิดเหตุขึ้นโดยที่เราเป็นฝ่ายถูกและเราต้องเอารถเข้าซ่อมทำให้ในระหว่างนั้น เราไม่มีรถใช้งาน เราสามารถเรียกเงินชดเชยจากบริษัทประกันรถของรถคู่กรณีหรือจากคู่กรณีที่เราประสบเหตุได้ เช่น ค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถที่เราต้องนั่งแท็กซี่ไปทำงานโดยประมาณตามความเป็นจริง

   ทั้งนี้สำหรับรถยนต์ที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่ไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท รถยนต์รับจางสาธารณะ ที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท และ รถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

ค่าขาดประโยชน์

1. รถยนต์นั่ง หมายถึง รถนั่งที่นั่งได้ไม่เกิน 7 คน รวมทั้งคนขับ ได้แก่
  • รถเก๋ง
  • รถตรวจการเล็ก หรือ รถแวนเล็ก
  • รถจี๊ปช่วงสั้น    
  • รถสามล้อเครื่อง

อัตราไม่น้อยกว่า วันละ 500 บาท


2. รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ  หมายถึง รถที่นั่งได้ไม่เกิน 7 คน รวมทั้งคนขับ ซึ่งต้องจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างสาธารณะได้แก่
  • รถแท็กซี่
  • รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง
  • รถสามล้อแท็กซี่

อัตราไม่น้อยกว่า วันละ 700 บาท


3. รถยนต์โดยสาร หมายถึง รถยนต์ที่นั่งได้เกิน 7 คน รวมทั้งคนขับได้แก่
  • รถตู้โดยสาร
  • รถปิคอัพ หรือ รถโดยสารที่นั่งสองแถว
  • รถเมล์โดยสาร

อัตราไม่น้อยกว่า วันละ 1,000 บาท

ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันภัยไวรัสโคโรนา Covid-19
ประกันภัย Covid-19 เอเชีย ประกันภัย Covid-19 วิริยะ
เสียงตอบรับ