รับสิทธิ!! โครงการช่วยเหลือลูกค้าเอเชียประกันภัย


รับสิทธิ!! โครงการช่วยเหลือของบริษัทเอเชียประกันภัย

กรณี บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ปิดกิจการ

        เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1936/2564
ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
โดยสำนักงาน คปภ. ได้เตรียมมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย เพื่อรองรับมิให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบไว้


        ทาง ANC BROKER จึงทำโครงการช่วยเหลือสำหรับ ลูกค้าเอเชียประกันภัย


โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกผู้รับประกันภัยรายใหม่เพื่อให้ความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีความต่อเนื่อง
1. ส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับลูกค้าเอเชียประกันภัย เมื่อซื้อกรมธรรม์ประกันโควิดแผนของทูนประกันภัย เบี้ย 649.-/ปี


2. ส่วนลดพิเศษ ANC ออกให้ 10% (เฉพาะเดือนแรก) สำหรับลูกค้าเอเชียประกันภัย เมื่อซื้อกรมธรรม์รถยนต์รายเดือน

 

 

สนใจข้อเสนอนี้