รถหาย


รถหายประกันคุ้มครองไหม 

ประกันรถยนต์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมการสูญหายนั้นมีอยู่ 3 ประเภทได้แก่ ชั้น 1 ชั้น 2+ และ ชั้น 2 หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วนั้นจะได้รับเงินชดเชยคืนไม่เต็ม 100% ของราคารถ แต่จะได้ตามจำนวนทุนประกันที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์

โดยทุนประกันเป็นจำนวนเงินที่จะต้องมอบให้กับผู้เอาประกัน หากเกิดกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ หรือชนจนเสียหายเกิน 70% ของมูลค่ารถยนต์ โดยเงินทุนประกันนี้จะสูงสุดอยู่ที่ 80 – 90% ของราคากลางรถยนต์ในปีนั้น ๆ และจะลดหลั่นลงไปเรื่อย ๆ ปีละ 10% ตามจำนวนปีของรถยนต์ เนื่องจากค่าความเสื่อมของรถยนต์นั่นเอง

 

 

เมื่อรถหายต้องทำอย่างไร?

 

ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน ณ สถานีตำรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุ จากนั้นให้ติดต่อแจ้งบริษัทประกันภัย แล้วแจ้งเหตุรถยนต์สูญหายที่เกิดขึ้น โดยนำใบแจ้งความให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเคลมของบริษัทประกันภัย เมื่อเจ้าหน้าที่ประกันรับแจ้งเหตุจากคุณแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการของบริษัท

และเมื่อพิสูจน์ทราบว่ารถยนต์ของคุณสูญหายจริงๆ ไม่สามารถตามรถกลับคืนมาได้ ทางบริษัทประกันก็จะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมหรือทุนประกันตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ให้กับคุณ

 

ต้องผ่อนรถกับบริษัทไฟแนนซ์ต่อหรือไม่

 

 

ในกรณีที่รถของคุณยังไม่ปลอดภาระ(ยังผ่อนไม่หมด) ให้รีบติดต่อไฟแนนซ์ เพื่อนำสำเนาใบบันทึกประจำวันพร้อมเอกสารจากบริษัทประกันรถยนต์ ไปแจ้งกับบริษัทไฟแนนซ์ โดยตามกฎหมายการเช่าซื้อ การผ่อนรถยนต์กับบริษัทไฟแนนซ์ ถือเป็นการเช่าซื้อทรัพย์สิน ดังนั้น เมื่อทรัพย์สินสูญหายสัญญาจะถูกระงับทันที นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องส่งค่างวดที่เหลืออีกต่อไป

โดยเงินทุนประกันที่คุณได้รับจากบริษัทประกันนั้น จะถูกส่งมอบให้กับไฟแนนซ์รถยนต์ เนื่องจากว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์นั้นยังเป็นของบริษัทไฟแนนซ์อยู่ (ถ้ายังผ่อนไม่ครบตามสัญญา) บริษัทประกันจะคิดคำนวณจากค่างวดคงค้าง หากเงินทุนประกันนั้นมากเกินกว่าค่างวดคงเหลือ บริษัทประกันจะมอบส่วนต่างให้กับคุณ แต่ถ้าว่าค่างวดคงค้างมากเกินกว่าทุนประกัน เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปเคลียร์กับบริษัทไฟแนนซ์รถยนต์เอง

 

 

เหตุการณ์รถหายแบบไหนที่ประกันภัยจะไม่จ่าย

 

 

รถหายที่เกิดจากความประมาทของเจ้าของรถยนต์เอง โดยสามารถแบ่งความประมาทออกมาได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ รถยนต์สูญหายที่เกิดจากความประมาท เกิดจากความประมาทเลินเล่อ และเกิดจากความประมาทเลินเล่อร้ายแรง ซึ่งกรณีประมาทเลินเล่อร้ายแรงนี้นี่แหละที่ประกันรถยนต์จะปฏิเสธให้เงินชดเชยแก่เจ้าของรถ

-ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย ๆ หากคุณจอดรถเอาไว้ข้างทาง โดยดับเครื่องและปิดกระจกปิดประตูรถ แต่ลืมพกกุญแจติดตัวไปด้วย เพื่อแวะซื้อของในร้านสะดวกซื้อเพียงแค่ 2 นาที กลับมาอีกทีรถยนต์ก็หายไปแล้ว กรณีนี้จะเรียกว่า รถยนต์สูญหายจากความประมาท บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยให้กับคุณ

-เหตุการณ์เหมือนเดิมคือ จอดรถไว้ข้างทาง ปิดประตูและกระจกรถเรียบร้อย แต่คราวนี้คุณไม่ได้ดับเครื่อง กลับออกมาที่รถอีกทีรถก็หายไปแล้ว กรณีแบบนี้เรียกว่า รถยนต์สูญหายจากความประมาทเลินเล่อ บริษัทประกันภัยก็จะยังคงจ่ายเงินชดเชยให้กับคุณ

-กรณีสุดท้าย เหตุการณ์เดิม แต่คราวนี้คุณเสียบกุญแจคาไว้ในรถ โดยเปิดกระจกรถหรือประตูรถทิ้งเอาไว้ ไม่ว่าจะสตาร์ทรถหรือดับเครื่องเอาไว้ก็ตาม กลับมาที่รถอีกทีถือว่ารถยนต์หายไปแล้ว แบบนี้ถือว่าเป็นกรณี รถยนต์สูญหายจากความประมาทเลินเล่อร้ายแรง ซึ่งบริษัทประกันจะมองว่าคุณมีความ “จงใจ” ทำให้รถหาย และจะปฏิเสธไม่จ่ายเงินชดเชยให้แก่คุณนั่นเอง   

 

 

ข้อมูล : moneyguru.co.th