ด่วน! กองทุนประกันวินาศภัยจะดำเนินการส่งหนังสือ แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเอเชียทุกฉบับ สิ้นสุดความคุ้มครอง วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นี้


ด่วน! กองทุนประกันวินาศภัยจะดำเนินการส่งหนังสือ แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเอเชียทุกฉบับ

โดย กรมธรรม์ทุกฉบับจะสิ้นสุดความคุ้มครอง “วันที่ 15 ธันวาคม 2564” นี้

 

ขั้นตอนการปฏิบัติตัวสำหรับลูกค้าเอเชีย

หลังกรณีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

ซึ่งจะแบ่งแนวทางการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบผู้เอาประกันภัยลูกค้าของเอเชีย 3 กรณี

 

กรณีที่  1 : หากผู้เอาประกันภัยมีการทำเรื่องเคลมแล้วยังไม่ได้เงิน หรือ เคลมในขณะที่บริษัทปิดกิจการ
สามารถทำเรื่องยื่นเคลมออนไลน์กับทางกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) โดยไม่ต้องไปสำนักงาน กปว. ที่ลิงก์ >> คลิกที่นี่

 

กรณีที่ 2 : ผู้เอาประกันภัยต้องการทำเรื่องขอเงินคืน
สามารถทำเรื่องยื่นขอเงินคืนออนไลน์กับทางกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) โดยไม่ต้องไปสำนักงาน กปว. ที่ลิงก์ >> คลิกที่นี่

 

กรณีที่ 3 : นำกรมธรรม์ประกันภัยของเอเชียติดต่อทำประกันภัยฉบับใหม่กับบริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด โดยจะมี 6 บริษัทชั้นนำ (สำหรับกรมธรรม์ประกันรถยนต์)

โดยแค่ใช้กรมธรรม์เดิมของเอเชียใช้แทนเงินสดและออกเงิน ค่าส่วนต่างที่เหลือ

 

ทั้งนี้การเปิดรับคำทวงหนี้จะมีระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นี้!

 

 

 

 

กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 สามารถทำตาม "13 ขั้นตอน"ด้ดังนี้

 

1. กดเข้าลิงก์  https://rps-sev.gif.or.th/Login เพื่อลงทะเบียน (สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ยังไม่เคยลงทะเบียน)

 

2. สร้างรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ โดยกำหนดตัวเลข + ตัวอักษรพิมพ์เล็ก + พิมพ์ใหญ่ และสัญลักษณ์ (ห้ามขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง) ตัวอย่าง : [email protected]

 

3. เริ่มเข้าสู่ระบบ โดยกรอกเลขประจำตัว , รหัสผ่านที่ตั้งไว้ และ กรอกข้อความตามภาพ

 

4. กดเลือก “ยื่นคำทวงหนี้”

 

5. หลังจากนั้น กรอกข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน **ที่สำคัญอย่าลืมเลือก ขอรับ “ค่าสินไหมทดแทน” หรือ ขอรับ “คืนค่าเบี้ยประกันภัย”

 

6. กดเลือก "ข้อมูลเจ้าหนี้" เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว เช็คความถูกต้อง และ กดถัดไป

 

7. กดเลือก “เพิ่มกรมธรรม์”

 

8. ข้อมูลการขอรับค่าเสียหาย กรอกแบบฟอร์มทั้งหมดให้ครบถ้วน

 

9. หลังจากนั้น เลื่อนลงมาด้านล่าง กดเลือก  “ขอค่าสินไหมทดแทน” หรือ “ขอคืนเบี้ยประกันวินาศภัย” และ กด “เพิ่มรายการ”   

       

10. หลังกรอกข้อมูลการขอรับค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว เลือก หลักฐานประกอบคำทวงหนี้ และเพิ่มเอกสาร+ใส่รูปภาพต่างๆ
      หากเป็นกรณีที่ขอคืนค่าเบี้ย ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ (จากค่าเบี้ยสุทธิ/วันคงเหลือ) โดยผู้ยื่นห้ามแก้ไข**

 

11. ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว “กดถัดไป”

 

12. - กรณี ขอค่าสินไหมทดแทน กด "ยินยอม" รับข้อตกลง
      - กรณีขอคืนเบี้ยประกันวินาศภัยแนบเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาบุ๊คแบงค์ , ไฟล์กรมธรรม์ (ไฟล์ไม่เกิน 5 mb)

 

13. เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะแสดง เลขคำขอทวงหนี้ **เก็บหลักฐานหรือเลขคำทวงหนี้ เพื่อใช้ในการเช็คสถานะ

 

**สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปยื่นเอกสารกับทาง กปว. หรือ คภป. ส่วนกลาง , เขต , จังหวัด ด้วยตัวเอง

สามารถดูตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอคืนค่าเบี้ย หรือ แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตามข้อมูลด้านล่างได้เลยค่ะ**

    

 

 

 

 

 

 

กรณีที่ 3 จัดเตรียมเอกสารสำคัญที่ใช้ในการขอทำประกันภัยฉบับใหม่ (สำหรับกรมธรรม์ประกันรถยนต์) ง่ายๆมีดังนี้

 

1. นำหน้าตารางกรมธรรม์ตัวจริงของบริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ติดต่อ บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด 

 

 

 

 

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง

 

3. สัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้อง

 

**เมือผู้เอาประกันภัยติดต่อซื้อประกันกับทางบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

กรมธรรม์จะ "สิ้นสุด ณ วันที่ซื้อ กรมธรรม์ประกันภัยใหม่"