ขั้นตอนการยื่นคำขอรับชำระหนี้ ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (ค่าสินไหมโควิด เจอ จ่าย จบ และ 2 in 1)


ขั้นตอนการยื่นคำขอรับชำระหนี้

ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (ค่าสินไหมโควิด เจอ จ่าย จบ และ 2 in 1)

 

ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ซึ่งเจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 2565 - 20 ม.ค. 2566

 

โดยมีขั้นตอนยื่นคำขอรับชำระหนี้ค่าสินไหมโควิด ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการสินมั่นคงประกันภัย ขอรับชำระหนี้ได้ด้วยตัวเองผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 : ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ค่าสินไหมโควิด จากระบบของ บจม.สินมั่นคงประกันภัย
1. เข้า Website ระบบตรวจสอบสิทธิขอรับชำระหนี้ค่าสินไหมโควิด
Link : https://bit.ly/3Dedl1E หรือ สแกน QR Code (ด้านล่าง)

 

2. กรอกชื่อ-นามสกุล และ เลขบัตรประชาชน เพื่อค้นหาข้อมูล
3. Updete ข้อมูล เบอร์และE-mail ให้เป็นปัจจุบัน
4. ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ค่าสินไหมโควิด
**ท่านสามารถนำเอกสารฉบับนี้ "เพียงรายการเดียว" ใช้เป็นเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นหนี้ ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้

 

 

ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียนระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้
1.เข้า Website ระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้
 Link : https://bit.ly/3TDB5BI หรือ สแกน QR Code (ด้านล่าง)

 

2. เลือกเมนู “ลงทะเบียน” (Register)
3. กดยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้
4. กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วน
5. ยืนยันการลงทะเบียน

 

 

ขั้นตอนที่ 3 : เข้าสู่ระบบระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ (Login)
1. กรอก Username และ Password
2. เลือกเมนู ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (ฟ.๒๐)
3. เลือกฟื้นฟูกิจการ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
4. เลือกประเภทการยื่นคำขอ "ยื่นด้วยตัวเอง (Self-Submission)"
5. ตรวจสอบข้อมูล (ตามที่ท่านลงทะเบียนไว้)และ กดถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ
6. เลือกประเภทมูลหนี้ (มูลหนี้ค่าสินไหมโควิดเจอ จ่าย จบ และ 2 in 1)
7. กรอกข้อมูลรายละเอียดมูลหนี้ พร้อมแนบไฟล์ "เอกสารหลักฐานแห่งหนี้ค่าสินไหมโควิด"
8. ส่งคำขอรับชำระหนี้ 
- ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบหนี้
- กดยินยอมและส่งคำขอ (Submit Request)
**ระบบแสดง Popup ให้ยื่นยันการส่งคำขอรับชำระหนี้ (หากกด "ตกลง"แล้วจะไม่สามารถแก้ไขในระบบได้อีก)
9. เลือกชำระค่าธรรมเนียม
- Scan QR / Barcode เพื่อชำระเงินด้วย Mobile Banking (ทุกธนาคาร)
หมายเหตุ : หากไม่สามารถ Sacan ได้ ให้กด รีเฟรช อีกครั้ง
- นำใบแจ้งยอดการชำระหนี้ ชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
10. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยและ ให้ท่านกด "ยืนยันการชำระเงิน"
ระบบแสดง Popup ว่า "ท่านยื่นคำขอชำระหนี้สำเร็จแล้ว" และจะแสดงข้อมูล "เป็นเจ้าหนี้รายที่xxx"
11. เสร็จสิ้น

**ท่านสามารถบันทึกไฟล์หรือดาวน์โหลดเอกสาร ฟ๒๐ / เอกสารหลักฐานยื่นคำขอออนไลน์ และ ใบเสร็จชำระเงิน
 
หมายเหตุ : ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดูขั้นตอนการยื่นคำขอรับชำระหนี้โดยละเอียด

________________________________________________________________________________

 

 

1. จุดบริการยื่นคำขอรับชำระหนี้ของหน่วยงานราชการ ได้แก่
    • กรมบังคับคดี
    • กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
    • สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศไทย
 
2. จุดบริการยื่นคำขอรับชำระหนี้ของ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย
    • สำนักงานใหญ่ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย อาคาร 2 ชั้น 3
    • สาขาของ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย


Link จองคิวล่วงหน้า >> https://bit.ly/3EWLMex หรือ สแกน QR Code (ด้านล่าง)

 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่ และ สาขาของ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย