ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

"บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด"

หนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการที่ปรึกษาประกันวินาศภัยในรูปแบบออนไลน์ของประเทศไทย โดยให้บริการในรูปแบบดิจิตอล ช่วยเปรียบเทียบราคาที่ดีที่สุดและใช้ง่ายที่สุด ทำให้ANCเป็นโบรกเกอร์เดียวในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด

ข้อมูลผู้สมัคร

(กรอกรายละเอียดเบื้องต้น)

เพศ :

ลักษณะงานขาย

เว็บขายประกันออนไลน์
Social (Facebook/คลับหรือกระทู้ต่างๆ/อื่นๆ)
สำนักงานขายประกันวินาศภัย
เทเลเซลล์
มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (Taxi, รถใหญ่, เซลล์รถ)
หน้าร้านขายประกันเสริม
ขายเป็นอาชีพเสริม (เพื่อน/ญาติ/รถที่บ้าน)
ตัวแทน/ผู้บริหารประกันชีวิต
เซลล์รถ