ข้อมูลผู้สมัคร

(กรอกรายละเอียดเบื้องต้น)

เพศ :

ตำแหน่งงานทั้งหมด

เลือกตำแหน่งงานที่เปิดรับได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าองค์กร รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออนไลน์ (sales) รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บริการตัวแทน รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียด
เจ้าหน้าที่การเงิน รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บัญชี รายละเอียด
เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร (Messenger) รายละเอียด
Programmer (.Net MVC) รายละเอียด
สวัสดิการ
 • ทริปสัมมนาท่องเที่ยวและอบรมประจำปี
 • เบี้ยขยัน 1,000 - 2,000 เดือน
 • โบนัสทุกครึ่งปี
 • พักร้อนสูงสุด 10 วัน หรือแลกเป็นเงินได้
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
คุณสมบัติพื้นฐาน
 • เพศ: ชาย, หญิง
 • อายุ(ปี): 18 - 35
 • ระดับการศึกษา: ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • รักงานบริการ และทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีบุคคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพอใช้