ประกันภัยโรคมะเร็ง พลัสอุบัติเหตุ

ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งครั้งแรก รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุดถึง 1,000,000 บาท (กรุงเทพประกันภัย)

ประกันโรคมะเร็งพลัส ตรวจพบครั้งแรกรับสูงสุด 1,000,000 เบี้ยเริ่มต้น 5บาท/วัน (กรุงเทพประกันภัย)

โปรดระบุข้อมูล ผู้ทำประกันภัย

เพศ
ช่วงอายุ
แผนประกัน
ยอดสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2,900 บาท

รายละเอียด

มะเร็ง ภัยเงียบอันดับ 1
อาหาร ความเครียด และสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวเรา คือปัจจัยของการเกิดโรคมะเร็ง ภัยเงียบที่อาจเกิดขี้นได้กับทุกคน
ในแต่ละปี พบผู้ป่วยมะเร็งเพศหญิงรายใหม่กว่า 57,000 ราย โดย 37.5% ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม และเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมเฉลี่ยวันละ 12 ราย

ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งครั้งแรก
ในกรณี ทำประกันภัยโรคมะเร็งพลัส รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุดถึง 1,000,000 บาท และรับเงินชดเชยสูงสุด 25,000 บาท กรณีต้องรักษาด้วยการฉายรังสี หรือเคมีบำบัด

คุ้มครองสำหรับผู้หญิง
กรณีพบมะเร็งเต้านม และต้องผ่าตัดเต้านมทั้งเต้ารับค่าผ่าตัดเสริมสูงสุด 250,000 บาท

คุ้มครองสำหรับผู้ชาย
กรณีพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด มะเร็งตับ หรือมะเร็งต่อมลูกหมากรับผลประโยชน์เพิ่มพิเศษ 150,000 บาท

ครบ ด้วยกรมธรรม์ที่มาพร้อมกับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 10,000 บาท/ครั้ง

Share to :
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
ตรวจพบมะเร็งเป็นครั้งแรก 500,000 1,000,000
ชดเชยกรณีฉายรังสี/เคมีบำบัด 25,000 25,000
ผลประโยชน์ชดเชยกรณีผ่าตัดเสริมเต้านม 250,000 250,000
อ.บ.2 (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000 100,000
อ.บ.2 จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 20,000 20,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 10,000 10,000
เบี้ยประกันภัย / ปี 2,900 5,200

ข้อยกเว้น

มะเร็งที่เป็นมาก่อนการทำ ประกันภัยโรคมะเร็งพลัส หรือโรคเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงเชื้อ H.I.V และมะเร็งผิวหนังทุกชนิด (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง Melanoma)

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันภัย คิดจากอายุเมื่อเริ่มเอาประกันกันภัยและคงที่ตลอดไปไม่เพิ่มตามอายุ
  • ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
  • สามารถสมัครทำประกันภัยได้สูงสุดทุนประกันภัยรวมกันแล้วทุกฉบับไม่เกินคนละ 1,000,000 บาท
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
  • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว

ประกันที่น่าสนใจ

ประกันสุขภาพ แพ็คคู่สุดคุ้ม ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง ประกันภัยโรคมะเร็ง พลัสอุบัติเหตุ
Hotline: 099-0909-266
Line: @anccare
Facebook page: ancbrokerage
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ