ประกันภัยรถยนต์ เอ็มเอสไอจี ป3+ Safe Guard Mini 2019

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ชั้น3+ “ซ่อมอู่”

สำหรับรถ TOYOTA CAMRY ปี2015

ทุนประกัน 100,000 บาท (ค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท)
฿6,200
ราคาปกติ
6,500 บาท
กรอกข้อมูลเพื่อรับส่วนลดพิเศษ

* ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอทาง email

ความคุ้มครอง

คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงิน (บาท)
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 500,000 /คน
ไม่เกิน 10,000,000 /ครั้ง
ทรัพย์สิน 1,000,000 /ครั้ง
คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย วงเงิน (บาท)
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 100,000 /ครั้ง
สูญหายหรือไฟไหม้ 0 /ครั้ง
ค่าความเสียหายส่วนแรก 2,000 /ครั้ง
คุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย วงเงิน (บาท)
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (1 + 4) 50,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาล 5 ที่นั่ง 50,000 /คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 /คน