ประกันภัยรถยนต์ สินมั่นคง ป1 Single Rate 2020

สินมั่นคงประกันภัย ชั้น1 “ซ่อมอู่”

สำหรับรถ MITSUBISHI SPACE WAGON ปี2015

ทุนประกัน 580,000 บาท (ค่าเสียหายส่วนแรก 0 บาท)
฿12,617
ราคาปกติ
12,617 บาท
กรอกข้อมูลเพื่อรับส่วนลดพิเศษ

* ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอทาง email

ความคุ้มครอง

คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงิน (บาท)
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 500,000 /คน
ไม่เกิน 10,000,000 /ครั้ง
ทรัพย์สิน 600,000 /ครั้ง
คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย วงเงิน (บาท)
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 580,000 /ครั้ง
สูญหายหรือไฟไหม้ 580,000 /ครั้ง
ค่าความเสียหายส่วนแรก 0 /ครั้ง
คุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย วงเงิน (บาท)
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (1 + 4) 50,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาล 5 ที่นั่ง 50,000 /คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 /คน