ประกันภัยรถยนต์ DVS 1 SAVE GROUP 3 (ผู้ขับขี่ 36 ปี ขึ้น)

เทเวศประกันภัย ชั้น1 “ซ่อมอู่”

สำหรับรถ MG MG6 ปี2015

ทุนประกัน 340,000 บาท (ค่าเสียหายส่วนแรก 0 บาท)
฿15,000
ราคาปกติ
15,000 บาท
หรือ
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
ราคาตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด
กรอกข้อมูลเพื่อรับส่วนลดพิเศษ

* ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอทาง email

ความคุ้มครอง

คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงิน (บาท)
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 500,000 /คน
ไม่เกิน 10,000,000 /ครั้ง
ทรัพย์สิน 2,500,000 /ครั้ง
คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย วงเงิน (บาท)
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 340,000 /ครั้ง
สูญหายหรือไฟไหม้ 340,000 /ครั้ง
ค่าความเสียหายส่วนแรก 0 /ครั้ง
คุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย วงเงิน (บาท)
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (1 + 6) 100,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาล 7 ที่นั่ง 100,000 /คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 /คน