ประกันภัยรถยนต์ VIB 3+ BX2

วิริยะประกันภัย ชั้น3+ “ซ่อมอู่”

สำหรับรถ MERCEDES-BENZ E200 ปี2015

ทุนประกัน 300,000 บาท (ค่าเสียหายส่วนแรก 0 บาท)
฿8,000
ราคาปกติ
8,800 บาท
กรอกข้อมูลเพื่อรับส่วนลดพิเศษ

* ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอทาง email

ความคุ้มครอง

คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงิน (บาท)
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 500,000 /คน
ไม่เกิน 10,000,000 /ครั้ง
ทรัพย์สิน 1,000,000 /ครั้ง
คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย วงเงิน (บาท)
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 300,000 /ครั้ง
สูญหายหรือไฟไหม้ 0 /ครั้ง
ค่าความเสียหายส่วนแรก 0 /ครั้ง
คุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย วงเงิน (บาท)
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (1 + 5) 50,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาล 6 ที่นั่ง 50,000 /คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 /คน