ประกันภัยรถยนต์ เจพี ป3+ ยุโรป

เจพี ประกันภัย ชั้น3+ “ซ่อมอู่”

สำหรับรถ MERCEDES-BENZ A180 ปี2015

ทุนประกัน 200,000 บาท (ค่าเสียหายส่วนแรก 0 บาท)
฿7,300
ราคาปกติ
8,000 บาท
กรอกข้อมูลเพื่อรับใบเสนอราคา

* ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอทาง email

ความคุ้มครอง

คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงิน (บาท)
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 500,000 /คน
ไม่เกิน 10,000,000 /ครั้ง
ทรัพย์สิน 1,000,000 /ครั้ง
คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย วงเงิน (บาท)
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 200,000 /ครั้ง
สูญหายหรือไฟไหม้ 0 /ครั้ง
ค่าความเสียหายส่วนแรก 0 /ครั้ง
คุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย วงเงิน (บาท)
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (1 + 4) 100,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาล 5 ที่นั่ง 100,000 /คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 /คน

ประกันภัยรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันภัยรถยนต์ 3+
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ชับบ์ ป3+ X-tra 2019
ทุนประกัน
200,000
ซ่อม : อู่
Deduct : ไม่มี