ประกันภัยรถยนต์ เอ็มเอสไอจี ป2+ Safe Guard Mini 2019

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ชั้น2+ “ซ่อมอู่”

สำหรับรถ MAZDA-BT 50 ปี2015

ทุนประกัน 300,000 บาท (ค่าเสียหายส่วนแรก 0 บาท)
฿8,900
ราคาปกติ
9,300 บาท
กรอกข้อมูลเพื่อรับใบเสนอราคา

* ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอทาง email

ความคุ้มครอง

คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงิน (บาท)
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 500,000 /คน
ไม่เกิน 10,000,000 /ครั้ง
ทรัพย์สิน 1,000,000 /ครั้ง
คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย วงเงิน (บาท)
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 300,000 /ครั้ง
สูญหายหรือไฟไหม้ 300,000 /ครั้ง
ค่าความเสียหายส่วนแรก 0 /ครั้ง
คุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย วงเงิน (บาท)
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (1 + 4) 50,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาล 5 ที่นั่ง 50,000 /คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 /คน

ประกันภัยรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันภัยรถยนต์ 2+
บริษัท นวกิจประกันภัย
นวกิจ ป2+ 2019
ทุนประกัน
300,000
ซ่อม : อู่
Deduct : ไม่มี