ประกันภัยรถยนต์ TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ชั้น1 “ซ่อมอู่”

สำหรับรถ MAZDA-BT 50 ปี2015

ทุนประกัน 100,000 บาท (ค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท)
฿7,200
ราคาปกติ
7,500 บาท
กรอกข้อมูลเพื่อรับส่วนลดพิเศษ

* ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอทาง email

ความคุ้มครอง

คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงิน (บาท)
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 500,000 /คน
ไม่เกิน 10,000,000 /ครั้ง
ทรัพย์สิน 2,500,000 /ครั้ง
คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย วงเงิน (บาท)
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 100,000 /ครั้ง
สูญหายหรือไฟไหม้ 100,000 /ครั้ง
ค่าความเสียหายส่วนแรก 3,000 /ครั้ง
คุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย วงเงิน (บาท)
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (1 + 4) 50,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาล 5 ที่นั่ง 50,000 /คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 50,000 /คน