ประกันภัยรถยนต์ ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (ทุนสูญหาย/ไฟไหม้ 150,000)

ธนชาตประกันภัย ชั้น2+ “ซ่อมอู่”

สำหรับรถ MAZDA 3 ปี2015

ทุนประกัน 100,000 บาท (ค่าเสียหายส่วนแรก 0 บาท)
฿7,900
ราคาปกติ
8,200 บาท
กรอกข้อมูลเพื่อรับใบเสนอราคา

* ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอทาง email

ความคุ้มครอง

คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงิน (บาท)
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 1,000,000 /คน
ไม่เกิน 10,000,000 /ครั้ง
ทรัพย์สิน 1,000,000 /ครั้ง
คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย วงเงิน (บาท)
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 100,000 /ครั้ง
สูญหายหรือไฟไหม้ 150,000 /ครั้ง
ค่าความเสียหายส่วนแรก 0 /ครั้ง
คุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย วงเงิน (บาท)
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (1 + 6) 100,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาล 7 ที่นั่ง 100,000 /คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 /คน

ประกันภัยรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันภัยรถยนต์ 2+
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย
แอลเอ็มจี ป2+ ซุปเปอร์เซพจัดให้
ทุนประกัน
100,000
ซ่อม : อู่
Deduct : ไม่มี