ประกันภัยรถยนต์ TSI 2+ LUK JEAB (กทม)

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย ชั้น2+ “ซ่อมอู่”

สำหรับรถ ISUZU-MU 7 ปี2015

ทุนประกัน 200,000 บาท (ค่าเสียหายส่วนแรก 0 บาท)
฿6,699
ราคาปกติ
6,699 บาท
กรอกข้อมูลเพื่อรับส่วนลดพิเศษ

* ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอทาง email

ความคุ้มครอง

คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงิน (บาท)
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 1,000,000 /คน
ไม่เกิน 10,000,000 /ครั้ง
ทรัพย์สิน 1,000,000 /ครั้ง
คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย วงเงิน (บาท)
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 200,000 /ครั้ง
สูญหายหรือไฟไหม้ 200,000 /ครั้ง
ค่าความเสียหายส่วนแรก 0 /ครั้ง
คุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย วงเงิน (บาท)
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (1 + 6) 100,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาล 7 ที่นั่ง 100,000 /คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 /คน