ประกันภัยรถยนต์ ไทยเศรษฐกิจ ป1 กลุ่ม 3-5 2020

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย ชั้น1 “ซ่อมอู่”

สำหรับรถ FORD RANGER ปี2015

ทุนประกัน 420,000 บาท (ค่าเสียหายส่วนแรก 0 บาท)
฿17,301
ราคาปกติ
17,301 บาท
กรอกข้อมูลเพื่อรับส่วนลดพิเศษ

* ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอทาง email

ความคุ้มครอง

คุ้มครองบุคคลภายนอก วงเงิน (บาท)
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 500,000 /คน
ไม่เกิน 10,000,000 /ครั้ง
ทรัพย์สิน 1,000,000 /ครั้ง
คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย วงเงิน (บาท)
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 420,000 /ครั้ง
สูญหายหรือไฟไหม้ 420,000 /ครั้ง
ค่าความเสียหายส่วนแรก 0 /ครั้ง
คุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย วงเงิน (บาท)
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (1 + 6) 100,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาล 7 ที่นั่ง 100,000 /คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 /คน