ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส SUBARU IMPREZA 2.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส
SUBARU IMPREZA 2.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส SUBARU IMPREZA ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
กรุงไทยพานิช ป3+ KPI x ANC (ตจว.)
ทุน ฿100,000
+
อู่
กรุงไทยพานิช ป3+ KPI x ANC
ทุน ฿100,000
+
อู่
กรุงไทยพานิช ป3+ KPI x ANC (ตจว.)
ทุน ฿200,000
+
อู่
กรุงไทยพานิช ป3+ KPI x ANC
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB ป3+ ECO PACKAGE (ตจว.)
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB ป3+ ECO PACKAGE
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB ป3+ ECO PACKAGE
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB ป.3+ X-TRA FOR ANC 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB ป3+ ECO PACKAGE
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB ป3+ X-TRA อายุ 1-25 ปี ตจว
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB ป3+ X-TRA อายุ 1-25 ปี กทม
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB ป.3+ X-TRA FOR ANC 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB ป3+ STANDARD อายุ 1-25 ปี ตจว
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB ป3+ X-TRA อายุ 1-25 ปี ตจว
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB ป3+ STANDARD อายุ 1-25 ปี กทม
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB ป3+ X-TRA อายุ 1-25 ปี กทม
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB ป3+ STANDARD อายุ 1-25 ปี ตจว
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB ป3+ STANDARD อายุ 1-25 ปี กทม
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยศรี 3+ 2020 C10
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG ป3+ NEW AV5
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿150,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿200,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿250,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿300,000
+
อู่
AZAY ป3+ จดทะเบียนป้ายตจว
ทุน ฿100,000
+
อู่
AZAY ป3+ จดทะเบียนป้ายตจว
ทุน ฿100,000
+
อู่
AZAY ป3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿100,000
+
อู่
AZAY ป3+ จดทะเบียนป้ายตจว
ทุน ฿200,000
+
อู่
AZAY ป3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿100,000
+