ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส NISSAN SYLPHY 1.8cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส
NISSAN SYLPHY 1.8cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส NISSAN SYLPHY ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TSRI 3+ 2020 C10
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG 3+ NEW AV5
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿150,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿200,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿250,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿300,000
+
อู่
CHB 3+ ECO PACKAGE
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 3+ X-TRAxANC
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 3+ ECO PACKAGE
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHB 3+ X-TRAxANC
ทุน ฿200,000
+
อู่
AIOI 3+ ABI SAFEGUARD
ทุน ฿100,000
+
อู่
AIOI 3+ ABI SAFEGUARD
ทุน ฿200,000
+
อู่
FPG 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿300,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿100,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿200,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿300,000
+
อู่
TVI 3+ ใจป้ำ
ทุน ฿100,000
+
อู่
TVI 3+ ใจป้ำ เต็มแม็กซ์
ทุน ฿100,000
+
อู่
TVI 3+ ใจป้ำ
ทุน ฿200,000
+
อู่
NSI 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
NSI 3+
ทุน ฿200,000
+
อู่
MTI 3+ SAVE
ทุน ฿100,000
+
อู่
MTI 3+ SAVE
ทุน ฿150,000
+
อู่
MTI 3+ SAVE
ทุน ฿200,000
+
อู่
MTI 3+ คุ้มเวอร์ (เงินชดเชย*)
ทุน ฿100,000
+
อู่
MTI 3+ SAVE
ทุน ฿250,000
+
อู่
MTI 3+ SAVE
ทุน ฿300,000
+
อู่
MTI 3+ คุ้มเวอร์ (เงินชดเชย*)
ทุน ฿200,000
+
อู่
MTI 3+ SAVE
ทุน ฿350,000
+
อู่
MTI 3+ คุ้มเวอร์ (เงินชดเชย*)
ทุน ฿300,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD MINI
ทุน ฿100,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD MINI
ทุน ฿200,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD MINI
ทุน ฿300,000
+
อู่
INDARA 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
INDARA 3+
ทุน ฿200,000
+
อู่
INDARA 3+
ทุน ฿300,000
+
อู่
BKI 3+ SPECIAL
ทุน ฿100,000
+
อู่
BKI 3+ SPECIAL FLOOD
ทุน ฿100,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿100,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿100,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿200,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿300,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿200,000