ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส NISSAN FRONTIER NAVARA 2.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส
NISSAN FRONTIER NAVARA 2.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส NISSAN FRONTIER NAVARA ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
เอเชีย ป3+ คุ้มครอง (30วัน)
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
เอเชีย ป3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป3+ Luk Jeab (ตจว)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป3+ Luk Jeab (กทม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป3+ Luk Jeab (ตจว)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป3+ Luk Jeab (กทม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป3+ Luk Jeab (ตจว)
ทุน ฿300,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป3+ คุ้มครองยาง 100%
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป3+ คุ้มครองยาง 100%
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป3+ Luk Jeab (กทม)
ทุน ฿300,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป3+ คุ้มครองยาง 100%
ทุน ฿300,000
+
อู่
ชับบ์ ป3+ Eco Package 2020 (ตจว.)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป3+ Eco Package 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป3+ Eco Package 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
ชับบ์ ป3+ X-tra 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป3+ Eco Package 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
ชับบ์ ป3+ X-tra 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยศรี 3+ 2020 C10
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป3+ สุขใจ 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป3+ สุขใจ 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป3+ สุขใจ 2020
ทุน ฿300,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป3+ Sabai 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป3+ Sabai 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป3+ Sabai 2020
ทุน ฿250,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป3+ Sabai 2020
ทุน ฿300,000
+
อู่
ไทยพัฒนาประกันภัย 3+ Car Plus
ทุน ฿50,000
+
อู่
ไทยพัฒนาประกันภัย 3+ Car Plus
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยพัฒนาประกันภัย 3+ Car Plus
ทุน ฿150,000
+
อู่
ไทยพัฒนาประกันภัย 3+ Car Plus
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอฟพีจี ป3+ 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
ทิพย ป3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
ทิพย ป3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
ทิพย ป3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿300,000
+
อู่
ทิพย ป3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿400,000
+
อู่
เจพี ป3+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿100,000
+
อู่
เจพี ป3+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿200,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿100,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿200,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿300,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿400,000
+
อู่
ไทยประกัน ป3+
ทุน ฿200,000
+
อู่
แอกซ่า ป3+ Super Save
ทุน ฿100,000
+
อู่
แอกซ่า ป3+ Super Save
ทุน ฿200,000
+
อู่
แอกซ่า ป3+ Super Save
ทุน ฿300,000
+
อู่
สินทรัพย์ 3+ Asset Vcare
ทุน ฿100,000
+
อู่
สินทรัพย์ 3+ Asset Vcare
ทุน ฿200,000
+
อู่
สินทรัพย์ 3+ Asset Vcare
ทุน ฿300,000
+
อู่
เทเวศ ป3+ 2020
ทุน ฿100,000