ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส MITSUBISHI MIRAGE 1.2cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส
MITSUBISHI MIRAGE 1.2cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส MITSUBISHI MIRAGE ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
เอเชีย ป3+ คุ้มครอง (30วัน)
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
เอเชีย ป3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป3+ Eco Package 2020 (ตจว.)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป3+ Eco Package 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป3+ Eco Package 2020 (ตจว.)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ชับบ์ ป3+ X-tra 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป3+ Eco Package 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
ชับบ์ ป3+ X-tra 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยศรี 3+ 2020 C10
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป3+ สุขใจ 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป3+ สุขใจ 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป3+ Sabai 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป3+ Sabai 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยพัฒนาประกันภัย 3+ Car Plus
ทุน ฿50,000
+
อู่
ไทยพัฒนาประกันภัย 3+ Car Plus
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยพัฒนาประกันภัย 3+ Car Plus
ทุน ฿150,000
+
อู่
ไทยพัฒนาประกันภัย 3+ Car Plus
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอฟพีจี ป3+ 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
ทิพย ป3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
ทิพย ป3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
เจพี ป3+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿100,000
+
อู่
เจพี ป3+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿200,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿100,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿200,000
+
อู่
แอกซ่า ป3+ Super Save
ทุน ฿100,000
+
อู่
แอกซ่า ป3+ Super Save
ทุน ฿200,000
+
อู่
สินทรัพย์ 3+ Asset Vcare
ทุน ฿100,000
+
อู่
สินทรัพย์ 3+ Asset Vcare
ทุน ฿200,000
+
อู่
เทเวศ ป3+ 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
เทเวศ ป3+ 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
วิริยะ ป3+ Bx2
ทุน ฿100,000
+
อู่
วิริยะ ป3+ Bx2
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป3+ ใจป้ำ 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
นำสิน ป3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
เมืองไทย ป3+ เซฟ
ทุน ฿100,000
+
อู่
เมืองไทย ป3+ เซฟ
ทุน ฿200,000
+
อู่
เมืองไทย 3+ Care
ทุน ฿100,000
+
อู่
เมืองไทย 3+ คุ้มเวอร์ ยิ้มได้...ให้เยอะเว่อร์ (แผน 1)
ทุน ฿100,000
+
อู่
เมืองไทย 3+ Care
ทุน ฿150,000
+
อู่
เมืองไทย 3+ Care
ทุน ฿200,000
+
อู่
เมืองไทย 3+ คุ้มเวอร์ ยิ้มได้...ให้เยอะเว่อร์ (แผน 2)
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป3+ Safe Guard Mini 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป3+ Safe Guard Mini 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
กรุงเทพ 3+ Special 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
อินทร ป3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
อินทร ป3+
ทุน ฿200,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป3+ Save Dee
ทุน ฿100,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป3+ Save Dee
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป3+ จัดเต็ม 2020 CCTV
ทุน ฿150,000
+
อู่
ธนชาต ป3+ จัดเต็ม 2020 (มีส่วนลดกล้อง)
ทุน ฿150,000
+
อู่
ไอโออิ ป3+ ABI SAFEGUARD 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไอโออิ ป3+ ABI SAFEGUARD 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
ซมโปะ ป3+ สุโค่ย (มีรถใช้ระหว่างซ่อม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ซมโปะ ป3+ สุโค่ย (มีรถใช้ระหว่างซ่อม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอไอจี ป3+ Eco Choice Extra
ทุน ฿100,000
+
อู่
เอไอจี ป3+ Eco Choice Extra
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป3+ คุ้มครองยาง 100%
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป3+ คุ้มครองยาง 100%
ทุน ฿200,000
+