ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส MITSUBISHI LANCER EX 2.0cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส
MITSUBISHI LANCER EX 2.0cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส MITSUBISHI LANCER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TSRI 3+ 2020 C10
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 3+ ECO PACKAGE
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 3+ X-TRAxANC
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 3+ ECO PACKAGE
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHB 3+ X-TRAxANC
ทุน ฿200,000
+
อู่
KWI 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
KWI 3+
ทุน ฿200,000
+
อู่
KWI 3+
ทุน ฿300,000
+
อู่
AXA 3+ 21PD04 ( GG ) ( group A )
ทุน ฿100,000
+
อู่
AXA 3+ 21PD04 ( GG ) ( group A )
ทุน ฿200,000
+
อู่
AXA 3+ 21PD04 ( GG ) ( group A )
ทุน ฿300,000
+
อู่
AIOI 3+ ABI SAFEGUARD
ทุน ฿100,000
+
อู่
AIOI 3+ ABI SAFEGUARD
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿300,000
+
อู่
FPG 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿300,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5
ทุน ฿100,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5
ทุน ฿200,000
+
อู่
DVS 3+ เทเวศอุ่นใจ
ทุน ฿100,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5
ทุน ฿250,000
+
อู่
DVS 3+ เทเวศอุ่นใจ
ทุน ฿200,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5
ทุน ฿300,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5
ทุน ฿350,000
+
อู่
DVS 3+ เทเวศอุ่นใจ
ทุน ฿300,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿100,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿200,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿300,000
+
อู่
NSI 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
NSI 3+
ทุน ฿200,000
+
อู่
KPI 3+ 2023
ทุน ฿50,000