ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส MERCEDES-BENZ E200 1.8cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส
MERCEDES-BENZ E200 1.8cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส MERCEDES-BENZ E200 ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿100,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿200,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿300,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿400,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿500,000
+
อู่
KPI 3+ 2023
ทุน ฿50,000
+
อู่
KPI 3+ 2023
ทุน ฿100,000
+
อู่
KPI 3+ รวมภัยน้ำท่วม 2023
ทุน ฿100,000
+
อู่
KPI 3+ 2023
ทุน ฿200,000
+
อู่
KPI 3+ รวมภัยน้ำท่วม 2023
ทุน ฿200,000
+
อู่
KPI 3+ 2023
ทุน ฿300,000
+
อู่
KPI 3+ รวมภัยน้ำท่วม 2023
ทุน ฿300,000
+
อู่
DVS 3+ GRUOP 2
ทุน ฿100,000
+
อู่
DVS 3+ เทเวศอุ่นใจ
ทุน ฿100,000
+
อู่
DVS 3+ GRUOP 2
ทุน ฿200,000
+
อู่
DVS 3+ เทเวศอุ่นใจ
ทุน ฿200,000
+
อู่
DVS 3+ เทเวศอุ่นใจ
ทุน ฿300,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿300,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿400,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿500,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿100,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿100,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿200,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿200,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿300,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿300,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿400,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿400,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿500,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿500,000
+
อู่
AXA 3+ 21PD04 ( GG ) ( group C )
ทุน ฿100,000
+
อู่
AXA 3+ 21PD04 ( GG ) ( group C )
ทุน ฿200,000
+
อู่
AXA 3+ 21PD04 ( GG ) ( group C )
ทุน ฿300,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿200,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿250,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿300,000
+