ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส MERCEDES-BENZ A250 2.0cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส
MERCEDES-BENZ A250 2.0cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส MERCEDES-BENZ A250 ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿100,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿200,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿300,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿400,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿500,000
+
อู่
DVS 3+ GRUOP 2
ทุน ฿100,000
+
อู่
DVS 3+ GRUOP 2
ทุน ฿200,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿300,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿400,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿500,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿100,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿100,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿200,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿200,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿300,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿300,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿400,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿400,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿500,000
+
อู่
AZAY 3+ EUROPEAN CAR (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿500,000
+
อู่
AXA ป.3+ 21PD04 GG
ทุน ฿100,000
+
อู่
AXA ป.3+ 21PD04 GG + น้ำท่วม
ทุน ฿100,000
+
อู่
AXA ป.3+ 21PD04 GG
ทุน ฿200,000
+
อู่
AXA ป.3+ 21PD04 GG + น้ำท่วม
ทุน ฿200,000
+
อู่
AXA ป.3+ 21PD04 GG
ทุน ฿300,000
+
อู่
AXA ป.3+ 21PD04 GG + น้ำท่วม
ทุน ฿300,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿200,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿250,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿300,000
+