ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส MAZDA BT-50 3.0cc 2 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส
MAZDA BT-50 3.0cc 2 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส MAZDA BT-50 ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TSRI 3+ 2020 C10
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 3+ ECO PACKAGE
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 3+ X-TRAxANC
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 3+ ECO PACKAGE
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHB 3+ X-TRAxANC
ทุน ฿200,000
+
อู่
TSI 3+ LukJeab (BKK)
ทุน ฿100,000
+
อู่
TSI 3+ LukJeab (BKK)
ทุน ฿200,000
+
อู่
TSI 3+ LukJeab (BKK)
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH PUC+ 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH PUC+ 3+
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH PUC+ 3+
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH PUC+ 3+
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH PUC+ 3+
ทุน ฿300,000
+
อู่
FPG 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
KWI 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
KWI 3+
ทุน ฿200,000
+
อู่
KWI 3+
ทุน ฿300,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5
ทุน ฿100,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5
ทุน ฿200,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5
ทุน ฿250,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5
ทุน ฿300,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5
ทุน ฿350,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5
ทุน ฿400,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿100,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿200,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿300,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿400,000
+
อู่
NKI 3+ X136
ทุน ฿100,000
+
อู่
NKI 3+ X136
ทุน ฿200,000
+
อู่
NKI 3+ X136
ทุน ฿300,000
+