ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส MAZDA BT-50 2.5cc 2 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส
MAZDA BT-50 2.5cc 2 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส MAZDA BT-50 ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

เริ่มคุ้มครอง

อู่
เอเชีย ป3+ คุ้มครอง (30วัน)
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
เอเชีย ป3+
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
เอเชีย ป3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
สินทรัพย์ 3+ Asset Vcare
ทุน ฿50,000
+
อู่
สินทรัพย์ 3+ Asset Vcare
ทุน ฿100,000
+
อู่
สินทรัพย์ 3+ Asset Vcare
ทุน ฿150,000
+
อู่
สินทรัพย์ 3+ Asset Vcare
ทุน ฿200,000
+
อู่
สินทรัพย์ 3+ Asset Vcare
ทุน ฿300,000
+
อู่
ชับบ์ ป3+ X-tra 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป3+ X-tra 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป3+ Super Save ECO
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป3+ Super Save ECO
ทุน ฿100,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป3+ Super Save ECO
ทุน ฿200,000 DD 2,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป3+ Super Save ECO
ทุน ฿200,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป3+ Super Save ECO
ทุน ฿300,000 DD 2,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป3+ Super Save ECO
ทุน ฿300,000
+
อู่
คุ้มภัย ป3+ 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
คุ้มภัย ป3+ 2020
ทุน ฿150,000
+
อู่
คุ้มภัย ป3+ 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
คุ้มภัย ป3+ 2020
ทุน ฿250,000
+
อู่
คุ้มภัย ป3+ 2020
ทุน ฿300,000
+
อู่
เจพี ป3+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿100,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿100,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿200,000 DD 2,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿200,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿300,000 DD 2,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿300,000
+
อู่
ซมโปะ ป3+ (ยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ซมโปะ ป3+ (ยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ซมโปะ ป3+ สุโค่ย (มีรถใช้ระหว่างซ่อม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ซมโปะ ป3+ JOY PLUS
ทุน ฿100,000
+
อู่
ซมโปะ ป3+ (ยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น)
ทุน ฿300,000
+
อู่
ซมโปะ ป3+ สุโค่ย (มีรถใช้ระหว่างซ่อม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
วิริยะ ป3+ Bx2
ทุน ฿100,000
+
อู่
วิริยะ ป3+ Bx2
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป3+ ใจป้ำ 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
เทเวศ ป3+ 2019 (DD)
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
เทเวศ ป3+ 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
เทเวศ ป3+ 2019 (DD)
ทุน ฿200,000 DD 2,000
+
อู่
เทเวศ ป3+ 2019 (DD)
ทุน ฿250,000 DD 2,000
+
อู่
เทเวศ ป3+ 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
เทเวศ ป3+ 2019 (DD)
ทุน ฿300,000 DD 2,000
+
อู่
เทเวศ ป3+ 2019
ทุน ฿250,000
+
อู่
เทเวศ ป3+ 2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป3+ Safe Guard Mini 2019
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป3+ Safe Guard Mini 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป3+ Safe Guard Mini 2019
ทุน ฿200,000 DD 2,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป3+ Safe Guard Mini 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป3+ Safe Guard Mini 2019
ทุน ฿300,000 DD 2,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป3+ Safe Guard Mini 2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
กรุงเทพ 3+ Special 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
ทิพย ป3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
ทิพย ป3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
ทิพย ป3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿300,000
+
อู่
ธนชาติ ป3+ จัดเต็ม 2019 (มีส่วนลดกล้อง)
ทุน ฿150,000
+
อู่
ธนชาติ ป3+ จัดเต็ม 2019 (กระบะ 320)
ทุน ฿150,000
+
อู่
เมืองไทย ป3+ เซฟ
ทุน ฿100,000
+
อู่
เมืองไทย ป3+ เซฟ
ทุน ฿150,000
+
อู่
เมืองไทย 3+ คุ้มเวอร์ ยิ้มได้...ให้เยอะเว่อร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
เมืองไทย ป3+ เซฟ
ทุน ฿200,000
+
อู่
เมืองไทย ป3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
เมืองไทย ป3+ เซฟ
ทุน ฿250,000
+
อู่
เมืองไทย ป3+ เซฟ
ทุน ฿300,000
+
อู่
เมืองไทย 3+ คุ้มเวอร์ ยิ้มได้...ให้เยอะเว่อร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
เมืองไทย ป3+
ทุน ฿150,000
+
อู่
เมืองไทย 3+ คุ้มเวอร์ ยิ้มได้...ให้เยอะเว่อร์
ทุน ฿300,000
+
อู่
เมืองไทย ป3+
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป3+ Super 3+ 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป3+ Super 3+ 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป3+ Super 3+ 2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
แอกซ่า ป3+ เต็มแม็กซ์
ทุน ฿100,000
+
อู่
แอกซ่า ป3+ เต็มแม็กซ์
ทุน ฿150,000
+
อู่
แอกซ่า ป3+ เต็มแม็กซ์
ทุน ฿200,000
+
อู่
แอกซ่า ป3+ เต็มแม็กซ์
ทุน ฿250,000
+
อู่
แอกซ่า ป3+ เต็มแม็กซ์
ทุน ฿300,000
+