ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส KIA GRAND CARNIVAL 3.0 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส
KIA GRAND CARNIVAL 3.0 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส KIA GRAND CARNIVAL ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TMSTH ป3+ Sabai 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH ป3+ Sabai 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH ป3+ Sabai 2021
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH ป3+ Sabai 2021
ทุน ฿300,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป3+ Safe Guard Mini 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป3+ Safe Guard Mini 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป3+ Safe Guard Mini 2021
ทุน ฿300,000
+
อู่
MTI ป3+ SAVE
ทุน ฿100,000
+
อู่
MTI 3+ คุ้มเวอร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
MTI 3+ CARE
ทุน ฿100,000
+
อู่
MTI ป3+ SAVE
ทุน ฿200,000
+
อู่
MTI 3+ คุ้มเวอร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
MTI 3+ CARE
ทุน ฿150,000
+
อู่
MTI 3+ CARE
ทุน ฿200,000
+
อู่
MTI 3+ คุ้มเวอร์
ทุน ฿300,000
+
อู่
MTI ป3+ SAVE
ทุน ฿300,000
+
อู่
MTI 3+ CARE
ทุน ฿250,000
+
อู่
MTI 3+ CARE
ทุน ฿300,000
+
อู่
MTI ป3+ SAVE
ทุน ฿400,000
+
อู่
MTI ป3+ SAVE
ทุน ฿500,000
+
อู่
สินทรัพย์ 3+ Asset Vcare
ทุน ฿100,000
+
อู่
สินทรัพย์ 3+ Asset Vcare
ทุน ฿200,000
+
อู่
สินทรัพย์ 3+ Asset Vcare
ทุน ฿300,000
+
อู่
ทิพย ป3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
ทิพย ป3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
ทิพย ป3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿300,000
+
อู่
เอเชีย ป3+ รถตู้โดยสาร (ซ่อมอู่) (แผน 1)
ทุน ฿100,000
+