ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส ISUZU MU-X 2.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส
ISUZU MU-X 2.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส ISUZU MU-X ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
เอเชีย ป3+ คุ้มครอง (30วัน)
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
เอเชีย ป3+
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
เอเชีย ป3+ กันไหว
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
เอเชีย ป3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
เอเชีย ป3+ กันไหว
ทุน ฿100,000
+
อู่
เอเชีย ป3+ กันไหว รถยุโรป
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
เอเชีย ป3+ กันไหว รถยุโรป
ทุน ฿100,000
+
อู่
เจพี ป3+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿50,000
+
อู่
เจพี ป3+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿100,000
+
อู่
เจพี ป3+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿150,000
+
อู่
เจพี ป3+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿200,000
+
อู่
สินทรัพย์ 3+ Asset Vcare
ทุน ฿50,000
+
อู่
สินทรัพย์ 3+ Asset Vcare
ทุน ฿100,000
+
อู่
สินทรัพย์ 3+ Asset Vcare
ทุน ฿150,000
+
อู่
สินทรัพย์ 3+ Asset Vcare
ทุน ฿200,000
+
อู่
สินทรัพย์ 3+ Asset Vcare
ทุน ฿300,000
+
อู่
แอกซ่า ป3+ Super Save
ทุน ฿100,000
+
อู่
แอกซ่า ป3+ Super Save
ทุน ฿200,000
+
อู่
แอกซ่า ป3+ Super Save
ทุน ฿300,000
+
อู่
แอกซ่า ป3+ เต็มแม็กซ์
ทุน ฿100,000
+
อู่
แอกซ่า ป3+ เต็มแม็กซ์
ทุน ฿150,000
+
อู่
แอกซ่า ป3+ เต็มแม็กซ์
ทุน ฿200,000
+
อู่
แอกซ่า ป3+ เต็มแม็กซ์
ทุน ฿250,000
+
อู่
แอกซ่า ป3+ เต็มแม็กซ์
ทุน ฿300,000
+
อู่
ชับบ์ ป3+ X-tra 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป3+ X-tra 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
นำสิน ป3+ มินิ 2019
ทุน ฿50,000
+
อู่
นำสิน ป3+ มินิ 2019
ทุน ฿60,000
+
อู่
นำสิน ป3+ มินิ 2019
ทุน ฿70,000
+
อู่
นำสิน ป3+ มินิ 2019
ทุน ฿80,000
+
อู่
นำสิน ป3+ มินิ 2019
ทุน ฿90,000
+
อู่
นำสิน ป3+ ช่วยประหยัด 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
นำสิน ป3+ ช่วยประหยัด 2019
ทุน ฿150,000
+
อู่
นำสิน ป3+ Gold 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
นำสิน ป3+ ช่วยประหยัด 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป3+ Super Save ECO
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป3+ Super Save ECO
ทุน ฿200,000 DD 2,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป3+ Super Save ECO
ทุน ฿100,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป3+ Super Save ECO
ทุน ฿200,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป3+ Super Save ECO
ทุน ฿300,000 DD 2,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป3+ Super Save ECO
ทุน ฿400,000 DD 2,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป3+ Super Save ECO
ทุน ฿300,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป3+ Super Save ECO
ทุน ฿500,000 DD 2,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป3+ Super Save ECO
ทุน ฿400,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป3+ Super Save ECO
ทุน ฿500,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿100,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿200,000 DD 2,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿200,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿300,000 DD 2,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿300,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿400,000 DD 2,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿400,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿500,000 DD 2,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป3+ Bkk non European
ทุน ฿500,000
+
อู่
คุ้มภัย ป3+ Eco Plus
ทุน ฿100,000
+
อู่
คุ้มภัย ป3+ Bonus S1 2019
ทุน ฿150,000
+
อู่
คุ้มภัย ป3+ Extra Plus
ทุน ฿100,000
+
อู่
คุ้มภัย ป3+ Bonus S1 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
คุ้มภัย ป3+ Extra Plus
ทุน ฿150,000
+
อู่
คุ้มภัย ป3+ Bonus S1 2019
ทุน ฿250,000
+
อู่
คุ้มภัย ป3+ Extra Plus
ทุน ฿200,000
+
อู่
คุ้มภัย ป3+ Bonus S1 2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
คุ้มภัย ป3+ Extra Plus
ทุน ฿250,000
+
อู่
คุ้มภัย ป3+ Extra Plus
ทุน ฿300,000
+