ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส ISUZU D-MAX HI-LANDER 2.5cc 2 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส
ISUZU D-MAX HI-LANDER 2.5cc 2 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส ISUZU D-MAX HI-LANDER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
TMSTH 3+ GROUP 3-5 DG
ทุน ฿100,000
+
ห้าง
TMSTH 3+ GROUP 3-5 DG
ทุน ฿200,000
+
ห้าง
TMSTH 3+ GROUP 3-5 DG
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 3+ PICK UP ต่อเติม (รับกระบะต่อเติม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 3+ PICK UP ต่อเติม (รับกระบะต่อเติม)
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH 3+ PICK UP ต่อเติม (รับกระบะต่อเติม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 3+ PICK UP ต่อเติม (รับกระบะต่อเติม)
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 3+ PICK UP ต่อเติม (รับกระบะต่อเติม)
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI 2021
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
TSRI 3+ 2020 C10
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG 3+ NEW AV5
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿200,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿300,000
+
อู่
CHUBB 3+ ECO PACKAGE
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB 3+ X-TRA ANC 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB 3+ ECO PACKAGE
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB 3+ X-TRA กทม
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB 3+ X-TRA ANC 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB ป3+ STANDARD กทม
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB 3+ X-TRA กทม
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB ป3+ STANDARD กทม
ทุน ฿200,000
+
อู่
กรุงไทยพานิช ป3+ KPI x ANC
ทุน ฿100,000
+
อู่
กรุงไทยพานิช ป3+ KPI x ANC
ทุน ฿200,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD EASY SELECT
ทุน ฿100,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD MINI
ทุน ฿100,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD EASY SELECT
ทุน ฿200,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD MINI
ทุน ฿200,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD EASY SELECT
ทุน ฿300,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD MINI
ทุน ฿300,000
+
อู่
FPG 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
INDARA 3+ BEST CHOICE
ทุน ฿100,000
+
อู่
ONE 3+ Asset Vcare
ทุน ฿100,000
+
อู่
ONE 3+ Asset Vcare
ทุน ฿200,000
+
อู่
ONE 3+ Asset Vcare
ทุน ฿300,000
+
อู่
AIOI ป3+ COVID SR
ทุน ฿100,000
+
อู่
AIOI ป3+ COVID SR
ทุน ฿200,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿100,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿200,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿300,000