ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส HYUNDAI H-1 2.5cc (210) 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส
HYUNDAI H-1 2.5cc (210) 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส HYUNDAI H-1 ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿300,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5
ทุน ฿100,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5
ทุน ฿200,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿100,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿100,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿200,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿300,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿200,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿300,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿400,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿400,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿500,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿500,000
+
อู่
AXA 3+ 21PD04 ( GG ) ( group A )
ทุน ฿100,000
+
อู่
AXA 3+ 21PD04 ( GG ) ( group B )
ทุน ฿100,000
+
อู่
AXA 3+ 21PD04 ( GG ) ( group A )
ทุน ฿200,000
+
อู่
AXA 3+ 21PD04 ( GG ) ( group B )
ทุน ฿200,000
+
อู่
AXA 3+ 21PD04 ( GG ) ( group A )
ทุน ฿300,000
+
อู่
AXA 3+ 21PD04 ( GG ) ( group B )
ทุน ฿300,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿300,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿400,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿500,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿200,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿250,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿300,000
+
อู่
KPI 3+ โครงการรถตู้
ทุน ฿100,000
+
อู่
KPI 3+ โครงการรถตู้
ทุน ฿200,000
+
อู่
KPI 3+ โครงการรถตู้
ทุน ฿300,000
+