ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส HONDA JAZZ 1.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส
HONDA JAZZ 1.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส HONDA JAZZ ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TSI 3+ LUK JEAB
ทุน ฿0
+
อู่
LMG 3+ NEW AV5
ทุน ฿100,000
+
อู่
TSRI 3+ 2020 C10
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿250,000
+
อู่
CHB 3+ ECO PACKAGE
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 3+ X-TRAxANC
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 3+ ECO PACKAGE
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHB 3+ X-TRAxANC
ทุน ฿200,000
+
อู่
AIOI 3+ ABI SAFEGUARD
ทุน ฿100,000
+
อู่
AIOI 3+ ABI SAFEGUARD
ทุน ฿200,000
+
อู่
FPG 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5
ทุน ฿100,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5
ทุน ฿200,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5 (คุ้มครองน้ำท่วม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5
ทุน ฿250,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5 (คุ้มครองน้ำท่วม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿100,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿200,000
+
อู่
NKI 3+ X136
ทุน ฿100,000
+
อู่
NKI 3+ X136
ทุน ฿200,000
+
อู่
NKI 3+ V269 (ติดตั้งกล้อง)
ทุน ฿100,000
+
อู่
NKI 3+ V269 (ติดตั้งกล้อง)
ทุน ฿150,000
+
อู่
NKI 3+ V269
ทุน ฿100,000
+
อู่
NKI 3+ V269 (ติดตั้งกล้อง)
ทุน ฿200,000
+
อู่
NKI 3+ V269
ทุน ฿150,000
+
อู่
NKI 3+ V269
ทุน ฿200,000
+
อู่
TVI 3+ ใจป้ำ
ทุน ฿100,000
+
อู่
TVI 3+ ใจป้ำ เต็มแม็กซ์
ทุน ฿100,000
+
อู่
TVI 3+ ใจป้ำ
ทุน ฿200,000
+
อู่
NSI 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
NSI 3+
ทุน ฿200,000
+
อู่
MTI 3+ SAVE
ทุน ฿100,000
+
อู่
MTI 3+ SAVE
ทุน ฿150,000
+
อู่
MTI 3+ SAVE
ทุน ฿200,000
+
อู่
MTI 3+ คุ้มเวอร์ (เงินชดเชย*)
ทุน ฿100,000
+
อู่
MTI 3+ SAVE
ทุน ฿250,000
+
อู่
MTI 3+ คุ้มเวอร์ (เงินชดเชย*)
ทุน ฿200,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD (MINI)
ทุน ฿100,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD (MINI)
ทุน ฿200,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD (STANDARD)
ทุน ฿100,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD (STANDARD)
ทุน ฿200,000
+
อู่
BKI 3+ SPECIAL
ทุน ฿100,000
+
อู่
BKI 3+ SPECIAL FLOOD
ทุน ฿100,000
+
อู่
ICC 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
ICC 3+
ทุน ฿200,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿100,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿100,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿200,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿200,000
+
อู่
TNI 3+ จัดเต็ม
ทุน ฿150,000
+