ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส FOTON VIEW 2.3 3 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส
FOTON VIEW 2.3 3 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส FOTON VIEW ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH UP 3+
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 3+
ทุน ฿250,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD (MINI)
ทุน ฿100,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD (MINI)
ทุน ฿200,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD (STANDARD)
ทุน ฿100,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD (STANDARD)
ทุน ฿200,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5
ทุน ฿100,000
+
อู่
DVS 3+ GROUP 3-5
ทุน ฿200,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿100,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿100,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿200,000
+
อู่
AZAY 3+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿200,000
+
อู่
AXA ป.3+ 21PD04 GG
ทุน ฿100,000
+
อู่
AXA ป.3+ 21PD04 GG
ทุน ฿100,000
+
อู่
AXA ป.3+ 21PD04 GG + น้ำท่วม
ทุน ฿100,000
+
อู่
AXA ป.3+ 21PD04 GG
ทุน ฿200,000
+
อู่
AXA ป.3+ 21PD04 GG + น้ำท่วม
ทุน ฿100,000
+
อู่
AXA ป.3+ 21PD04 GG
ทุน ฿200,000
+
อู่
AXA ป.3+ 21PD04 GG + น้ำท่วม
ทุน ฿200,000
+
อู่
AXA ป.3+ 21PD04 GG + น้ำท่วม
ทุน ฿200,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿200,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿250,000
+