ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส FORD LASER 2.0cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส
FORD LASER 2.0cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส FORD LASER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TSRI 3+ 2020 C10
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 3+ ECO PACKAGE
ทุน ฿100,000
+
อู่
AIOI 3+ ABI SAFEGUARD
ทุน ฿100,000
+
อู่
FPG 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
TIP 3+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿100,000
+
อู่
NSI 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
MTI 3+ SAVE
ทุน ฿100,000
+
อู่
MTI 3+ คุ้มเวอร์ (เงินชดเชย*)
ทุน ฿100,000
+
อู่
BKI 3+ SPECIAL
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿100,000
+
อู่
AXA 3+ SUPER SAVE
ทุน ฿100,000
+
อู่
NKI 3+ V269 (ติดตั้งกล้อง)
ทุน ฿100,000
+
อู่
NKI 3+ V269
ทุน ฿100,000
+
อู่
AIG 3+ Eco Choice Extra
ทุน ฿100,000
+
อู่
KPI 3+ 2022
ทุน ฿100,000
+
อู่
INDARA 3+
ทุน ฿100,000
+