ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส CHEVROLET TRAILBLAZER 2.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส
CHEVROLET TRAILBLAZER 2.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส CHEVROLET TRAILBLAZER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
TMSTH 3+ ซ่อมห้าง
ทุน ฿100,000
+
ห้าง
TMSTH 3+ ซ่อมห้าง
ทุน ฿200,000
+
ห้าง
TMSTH 3+ ซ่อมห้าง
ทุน ฿300,000
+
ห้าง
TMSTH 3+ ซ่อมห้าง
ทุน ฿400,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI EXTRA
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI EXTRA
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI EXTRA
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI EXTRA
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI EXTRA
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI EXTRA
ทุน ฿300,000
+
อู่
TSRI 3+ 2020 C10
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG 3+ NEW AV5
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿150,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿200,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿250,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿300,000
+
อู่
KPI 3+ KPI x ANC
ทุน ฿100,000
+
อู่
KPI 3+ KPI x ANC
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHB 3+ ECO PACKAGE
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 3+ X-TRAxANC
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 3+ ECO PACKAGE
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHB 3+ X-TRAxANC
ทุน ฿200,000
+
อู่
AIOI 3+ COVID SR
ทุน ฿100,000
+
อู่
AIOI 3+ COVID SR
ทุน ฿200,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD EASY SELECT
ทุน ฿100,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD MINI
ทุน ฿100,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD EASY SELECT
ทุน ฿200,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD MINI
ทุน ฿200,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD EASY SELECT
ทุน ฿300,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD MINI
ทุน ฿300,000
+