ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส CHEVROLET COLORADO 2.5cc 2 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส
CHEVROLET COLORADO 2.5cc 2 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส CHEVROLET COLORADO ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คำตอบของเบี้ยถูก คุ้มครองเหมือน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เพิ่มเติมการซ่อมรถของเรา กรณีรถชนรถ

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
TMSTH 3+ ซ่อมห้าง
ทุน ฿100,000
+
ห้าง
TMSTH 3+ ซ่อมห้าง
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI EXTRA
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI EXTRA
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 3+ PICK UP ต่อเติม (รับกระบะต่อเติม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI EXTRA
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI EXTRA
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 3+ PICK UP ต่อเติม (รับกระบะต่อเติม)
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH 3+ SABAI EXTRA
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH 3+ PICK UP ต่อเติม (รับกระบะต่อเติม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 3+ PICK UP ต่อเติม (รับกระบะต่อเติม)
ทุน ฿250,000
+
อู่
TSRI 3+ 2020 C10
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG 3+ NEW AV5
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG ป3+ SAVE DEE
ทุน ฿200,000
+
อู่
KPI 3+ KPI x ANC
ทุน ฿100,000
+
อู่
KPI 3+ KPI x ANC
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHB 3+ ECO PACKAGE
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 3+ X-TRAxANC
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 3+ ECO PACKAGE
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHB 3+ X-TRAxANC
ทุน ฿200,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD EASY SELECT
ทุน ฿100,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD MINI
ทุน ฿100,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD EASY SELECT
ทุน ฿200,000
+
อู่
MSIG 3+ SAFE GUARD MINI
ทุน ฿200,000
+
อู่
THAIPAT 3+ Car Plus
ทุน ฿50,000
+
อู่
THAIPAT 3+ Car Plus
ทุน ฿100,000
+
อู่
THAIPAT 3+ Car Plus (คุ้มครองรถตกถนน/คว่ำ)
ทุน ฿100,000
+
อู่
THAIPAT 3+ Car Plus
ทุน ฿150,000
+
อู่
THAIPAT 3+ Car Plus (คุ้มครองรถตกถนน/คว่ำ)
ทุน ฿150,000
+
อู่
THAIPAT 3+ Car Plus
ทุน ฿200,000
+
อู่
THAIPAT 3+ Car Plus (คุ้มครองรถตกถนน/คว่ำ)
ทุน ฿200,000
+
อู่
FPG 3+
ทุน ฿100,000
+
อู่
DVS 3+ PLUS
ทุน ฿100,000
+
อู่
DVS 3+ PLUS
ทุน ฿200,000
+
อู่
DVS 3+ PLUS (คุ้มครองน้ำท่วม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
DVS 3+ PLUS
ทุน ฿250,000
+
อู่
DVS 3+ PLUS (คุ้มครองน้ำท่วม)
ทุน ฿180,000
+
อู่
AIOI 3+ COVID SR
ทุน ฿100,000
+
อู่
AIOI 3+ COVID SR
ทุน ฿200,000
+
อู่
INDARA 3+ BEST CHOICE
ทุน ฿100,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿100,000
+
อู่
VIB 3+ BX2
ทุน ฿200,000
+
อู่
TVI 3+ ใจป้ำ (สิทธิพิเศษ TVI COOL)
ทุน ฿100,000
+
อู่
TVI 3+ ใจป้ำ เต็มแม็กซ์ (สิทธิพิเศษ TVI COOL)
ทุน ฿100,000
+