ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส
VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส VOLKSWAGEN CARAVELLE ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป2+ Sabai 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป2+ Sabai 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป2+ Sabai 2020
ทุน ฿300,000
+
อู่
สินทรัพย์ 2+ Asset Vcare
ทุน ฿100,000
+
อู่
สินทรัพย์ 2+ Asset Vcare
ทุน ฿200,000
+
อู่
สินทรัพย์ 2+ Asset Vcare
ทุน ฿300,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ (เฉพาะกระบะ210เท่านั้น)
ทุน ฿100,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ Care
ทุน ฿100,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ (เฉพาะกระบะ210เท่านั้น)
ทุน ฿200,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ Care
ทุน ฿150,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ Care
ทุน ฿200,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ (เฉพาะกระบะ210เท่านั้น)
ทุน ฿300,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ Care
ทุน ฿250,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ Care
ทุน ฿300,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ Care
ทุน ฿350,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ (เฉพาะกระบะ210เท่านั้น)
ทุน ฿400,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ Care
ทุน ฿400,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ (เฉพาะกระบะ210เท่านั้น)
ทุน ฿500,000
+
อู่
ซมโปะ ป2+ (ยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ซมโปะ ป2+ (ยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ซมโปะ ป2+ (ยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น)
ทุน ฿300,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ สุขใจ 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ สุขใจ 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ สุขใจ 2020
ทุน ฿300,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป 2020
ทุน ฿300,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป 2020
ทุน ฿400,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป 2020
ทุน ฿500,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿300,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿400,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ Max (แผนที่ 1)
ทุน ฿150,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ Max (แผนที่ 2)
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ Max (แผนที่ 3)
ทุน ฿300,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป2+ Save Dee
ทุน ฿200,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป2+ Save Dee
ทุน ฿300,000
+