ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส TOYOTA FORTUNER 2.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส
TOYOTA FORTUNER 2.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส TOYOTA FORTUNER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
ชับบ์ ป2+ Eco Package 2020 (ตจว.)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ Eco Package 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ XTreme 1 2020 (คุ้มครองน้ำท่วม 5หมื่น)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ Eco Package 2020 (ตจว.)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ Eco Package 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ XTreme 1 2020 (คุ้มครองน้ำท่วม 5หมื่น)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ XTreme 2 2020 (คุ้มครองน้ำท่วม 1แสน)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ XTreme 2 2020 (คุ้มครองน้ำท่วม 1แสน)
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ สุขใจ 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ สุขใจ 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ สุขใจ 2020
ทุน ฿300,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป2+ Sabai 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป2+ Sabai 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป2+ Sabai 2021
ทุน ฿300,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ Alcohol2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ ใจป้ำ2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ Alcohol2019 (กระบะ)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ Alcohol2019 (เก๋ง)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ ใจป้ำ2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ Alcohol2019 (เก๋ง)
ทุน ฿300,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ ใจป้ำ2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
เอฟพีจี ป2+ 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
สินทรัพย์ 2+ Asset Vcare
ทุน ฿100,000
+
อู่
สินทรัพย์ 2+ Asset Vcare
ทุน ฿200,000
+
อู่
สินทรัพย์ 2+ Asset Vcare
ทุน ฿300,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ Bkk non European
ทุน ฿100,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ Bkk non European
ทุน ฿200,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ Bkk non European
ทุน ฿300,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ Bkk non European
ทุน ฿400,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ Bkk non European
ทุน ฿500,000
+
อู่
ศรียุธยาเจนเนอรัล 2+ Auto Perfect
ทุน ฿100,000
+
อู่
ศรียุธยาเจนเนอรัล 2+ Auto Perfect
ทุน ฿200,000
+