เลือกรถของคุณเพื่อเช็คราคา

รายละเอียด

Share to :
รายละเอียดความคุ้มครอง รหัส 110 รหัส 320
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ไม่เกิน /คน /คน
ไม่เกิน /ครั้ง /ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน /ครั้ง /ครั้ง
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
1. ความเสียหายต่อตัวรถ /ครั้ง /ครั้ง
2. รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ /ครั้ง /ครั้ง
3. น้ำท่วม /ครั้ง /ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล /คน
/คน
2. ค่ารักษาพยาบาล /คน
/คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา /ครั้ง /ครั้ง

ติดต่อสอบถาม

Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook page: ancbrokerage
ANC-เลขที่ใบอนุญาต

เกี่ยวกับเรา

เราสร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับธุรกิจประกันภัย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ