ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส PEUGEOT EXPERT 2.0cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส
PEUGEOT EXPERT 2.0cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส PEUGEOT EXPERT ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TMSTH ป2+ Sabai 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH ป2+ Sabai 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH ป2+ Sabai 2021
ทุน ฿300,000
+
อู่
สินทรัพย์ 2+ Asset Vcare
ทุน ฿100,000
+
อู่
สินทรัพย์ 2+ Asset Vcare
ทุน ฿200,000
+
อู่
สินทรัพย์ 2+ Asset Vcare
ทุน ฿300,000
+
อู่
ไทยประกัน ป2+ 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยประกัน ป2+ 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยประกัน ป2+ 2021
ทุน ฿300,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ (เฉพาะกระบะ210เท่านั้น)
ทุน ฿100,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ Care
ทุน ฿100,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ (เฉพาะกระบะ210เท่านั้น)
ทุน ฿200,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ Care
ทุน ฿150,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ Care
ทุน ฿200,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ (เฉพาะกระบะ210เท่านั้น)
ทุน ฿300,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ Care
ทุน ฿250,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ Care
ทุน ฿300,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ Care
ทุน ฿350,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ (เฉพาะกระบะ210เท่านั้น)
ทุน ฿400,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ Care
ทุน ฿400,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ (เฉพาะกระบะ210เท่านั้น)
ทุน ฿500,000
+
อู่
ซมโปะ ป2+ (ยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ซมโปะ ป2+ (ยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ซมโปะ ป2+ (ยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น)
ทุน ฿300,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿300,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿400,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More 2021
ทุน ฿300,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More 2021
ทุน ฿400,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More 2021
ทุน ฿500,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป2+ Save Dee
ทุน ฿200,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป2+ Save Dee
ทุน ฿250,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป2+ Save Dee
ทุน ฿300,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ SINGLE RATE รถตู้
ทุน ฿100,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ SINGLE RATE รถตู้
ทุน ฿200,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ SINGLE RATE รถตู้
ทุน ฿300,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ SINGLE RATE รถตู้
ทุน ฿400,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ SINGLE RATE รถตู้
ทุน ฿500,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ SINGLE RATE รถตู้
ทุน ฿600,000
+