ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส MITSUBISHI TRITON 2.4cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส
MITSUBISHI TRITON 2.4cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส MITSUBISHI TRITON ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป2+ Luk Jeab (กทม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป2+ Luk Jeab (กทม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป2+ Luk Jeab (กทม)
ทุน ฿300,000
+
อู่
CHUBB ป2+ ECO PACKAGE
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB ป.2+ X-TREME FOR ANC 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB ป2+ ECO PACKAGE
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB ป.2+ X-TREME FOR ANC 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB ป2+ X-TREME 1 อายุ 1-25 ปี BKK
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB ป.2+ X-TREME FOR ANC 2021
ทุน ฿300,000
+
อู่
CHUBB ป2+ X-TREME 1 อายุ 1-25 ปี BKK
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB ป2+ STANDARD อายุ 1-25 ปี กทม
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB ป2+ X-TREME 1 อายุ 1-25 ปี BKK
ทุน ฿300,000
+
อู่
CHUBB ป2+ STANDARD อายุ 1-25 ปี กทม
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB ป2+ STANDARD อายุ 1-25 ปี กทม
ทุน ฿300,000
+
อู่
กรุงไทยพานิช ป2+ KPI x ANC
ทุน ฿100,000
+
อู่
กรุงไทยพานิช ป2+ KPI x ANC
ทุน ฿200,000
+
อู่
TVI ป2+ LOW
ทุน ฿100,000
+
อู่
TVI ป2+ ALCOHOL
ทุน ฿100,000
+
อู่
TVI ป2+ LOW
ทุน ฿200,000
+
อู่
TVI ป2+ ใจป้ำ เต็มแม็กซ์
ทุน ฿100,000
+
อู่
TVI ป2+ ALCOHOL (กระบะ)
ทุน ฿200,000
+
อู่
TVI ป2+ ALCOHOL (เก๋ง)
ทุน ฿200,000
+
อู่
TVI ป2+ LOW
ทุน ฿300,000
+
อู่
TVI ป2+ ALCOHOL (เก๋ง)
ทุน ฿300,000
+
อู่
LMG ป2+ NEW AV5
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG ป2+ SAVE DEE
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG ป2+ SAVE DEE
ทุน ฿150,000
+
อู่
LMG ป2+ SAVE DEE
ทุน ฿200,000
+
อู่
LMG ป2+ SAVE DEE
ทุน ฿250,000
+
อู่
LMG ป2+ SAVE DEE
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH ป2+ Sabai 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH ป2+ Sabai 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH ป2+ Sabai 2021
ทุน ฿300,000
+
อู่
เอฟพีจี ป2+ 2020
ทุน ฿100,000