ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส MITSUBISHI PAJERO SPORT ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1
ห้าง
เอเชีย ป2+ Max (แผนที่ 4)
ทุน ฿150,000
+
ห้าง
เอเชีย ป2+ Max (แผนที่ 5)
ทุน ฿200,000
+
ห้าง
เอเชีย ป2+ Max (แผนที่ 6)
ทุน ฿300,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ Max (แผน 1)
ทุน ฿150,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ Max (แผน 2)
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ Max (แผน 3)
ทุน ฿300,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ Surprise C5
ทุน ฿100,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ Surprise C5
ทุน ฿150,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ Surprise C5
ทุน ฿200,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ
ทุน ฿100,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ
ทุน ฿150,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ
ทุน ฿200,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ คุ้มเวอร์ ยิ้มได้ให้เยอะเว่อร์ (แผน 1)
ทุน ฿100,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ
ทุน ฿250,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ คุ้มเวอร์ ยิ้มได้ให้เยอะเว่อร์ (แผน 2)
ทุน ฿200,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ
ทุน ฿300,000
+
อู่
เมืองไทย 2+ คุ้มเวอร์ ยิ้มได้ให้เยอะเว่อร์ (แผน 3)
ทุน ฿300,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ
ทุน ฿350,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ
ทุน ฿400,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ
ทุน ฿450,000
+
อู่
เมืองไทย ป2+ เซฟ
ทุน ฿500,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป2+ ซุปเปอร์เซพจัดให้
ทุน ฿100,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป2+ Super Save ECO
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป2+ Super Save ECO
ทุน ฿100,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป2+ Super Save ECO
ทุน ฿200,000 DD 2,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป2+ Super Save ECO
ทุน ฿300,000 DD 2,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป2+ Super Save ECO
ทุน ฿200,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป2+ Super Save ECO
ทุน ฿400,000 DD 2,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป2+ Super Save ECO
ทุน ฿300,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป2+ Super Save ECO
ทุน ฿400,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป2+ Super Save ECO
ทุน ฿500,000 DD 2,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป2+ Super Save ECO
ทุน ฿500,000
+
อู่
โตเกียวมารีน ป2+ ดีต่อใจ ติดตั้งกล้อง CCTV
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
โตเกียวมารีน ป2+ ดีต่อใจ
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
โตเกียวมารีน ป2+ ดีต่อใจ ติดตั้งกล้อง CCTV
ทุน ฿100,000
+
อู่
โตเกียวมารีน ป2+ ดีต่อใจ
ทุน ฿100,000
+
อู่
โตเกียวมารีน ป2+ ดีต่อใจ ติดตั้งกล้อง CCTV
ทุน ฿200,000 DD 2,000
+
อู่
โตเกียวมารีน ป2+ ดีต่อใจ
ทุน ฿200,000 DD 2,000
+
อู่
โตเกียวมารีน ป2+ ดีต่อใจ ติดตั้งกล้อง CCTV
ทุน ฿200,000
+
อู่
โตเกียวมารีน ป2+ ดีต่อใจ
ทุน ฿200,000
+
อู่
โตเกียวมารีน ป2+ ดีต่อใจ ติดตั้งกล้อง CCTV
ทุน ฿300,000 DD 2,000
+
อู่
โตเกียวมารีน ป2+ ดีต่อใจ
ทุน ฿300,000 DD 2,000
+
อู่
โตเกียวมารีน ป2+ ดีต่อใจ ติดตั้งกล้อง CCTV
ทุน ฿300,000
+
อู่
โตเกียวมารีน ป2+ ดีต่อใจ
ทุน ฿300,000
+
อู่
สินมั่นคง ป2+ Single Rate 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
สินมั่นคง ป2+ Single Rate 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
สินมั่นคง ป2+ Single Rate 2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
นวกิจ ป2+ 2019
ทุน ฿50,000
+
อู่
นวกิจ ป2+ 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
นวกิจ ป2+ 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
นวกิจ ป2+ 2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
เจพี ป2+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿100,000
+
อู่
เจพี ป2+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿150,000
+
อู่
เจพี ป2+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿200,000
+
อู่
เจพี ป2+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿250,000
+
อู่
เจพี ป2+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿300,000
+
อู่
เจพี ป2+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿350,000
+
อู่
เจพี ป2+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿400,000
+
อู่
เจพี ป2+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿450,000
+
อู่
เจพี ป2+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿500,000
+
อู่
เจพี ป2+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿550,000
+
อู่
เจพี ป2+ กลุ่ม 3-5 กระบะ
ทุน ฿600,000
+
อู่
คุ้มภัย ป2+ Eco Plus
ทุน ฿100,000
+
อู่
คุ้มภัย ป2+ Bonus S1 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
คุ้มภัย ป2+ Bonus S1 2019
ทุน ฿150,000
+
อู่
คุ้มภัย ป2+ Bonus S1 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
คุ้มภัย ป2+ Bonus S1 2019
ทุน ฿250,000
+
อู่
คุ้มภัย ป2+ Bonus S1 2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ Alcohol2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ ใจป้ำ2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ Alcohol2019 (เก๋ง)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ Alcohol2019 (กระบะ)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ ใจป้ำ2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ Alcohol2019 (เก๋ง)
ทุน ฿300,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ Alcohol2019 (กระบะ)
ทุน ฿300,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ ใจป้ำ2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ XTreme 1 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ XTreme 2 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ XTreme 1 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ XTreme 2 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ XTreme 1 2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ XTreme 2 2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
นำสิน ป2+ มินิ 2019
ทุน ฿50,000
+
อู่
นำสิน ป2+ มินิ 2019
ทุน ฿60,000
+
อู่
นำสิน ป2+ มินิ 2019
ทุน ฿70,000
+
อู่
นำสิน ป2+ มินิ 2019
ทุน ฿80,000
+
อู่
นำสิน ป2+ มินิ 2019
ทุน ฿90,000
+
อู่
นำสิน ป2+ ช่วยประหยัด 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
นำสิน ป2+ ช่วยประหยัด 2019
ทุน ฿150,000
+
อู่
นำสิน ป2+ ช่วยประหยัด 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAXเฉพาะเอเชีย 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAXเฉพาะเอเชีย 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAXเฉพาะเอเชีย 2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAXเฉพาะเอเชีย 2019
ทุน ฿400,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป2019
ทุน ฿400,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAXเฉพาะเอเชีย 2019
ทุน ฿500,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป2019
ทุน ฿500,000
+
อู่
เทเวศ ป2+ PLUS 2019 (DD)
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
เทเวศ ป2+ PLUS 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
เทเวศ ป2+ PLUS 2019 (DD)
ทุน ฿200,000 DD 2,000
+
อู่
เทเวศ ป2+ PLUS 2019 (DD)
ทุน ฿250,000 DD 2,000
+
อู่
เทเวศ ป2+ PLUS 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
เทเวศ ป2+ PLUS 2019 (DD)
ทุน ฿300,000 DD 2,000
+
อู่
เทเวศ ป2+ PLUS 2019
ทุน ฿250,000
+
อู่
เทเวศ ป2+ PLUS 2019 (DD)
ทุน ฿350,000 DD 2,000
+
อู่
เทเวศ ป2+ PLUS 2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
เทเวศ ป2+ PLUS 2019 (DD)
ทุน ฿400,000 DD 2,000
+
อู่
เทเวศ ป2+ PLUS 2019
ทุน ฿350,000
+
อู่
เทเวศ ป2+ PLUS 2019
ทุน ฿400,000
+
อู่
ซมโปะ ป2+ (ยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ซมโปะ ป2+ สุโค่ย (มีรถใช้ระหว่างซ่อม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ซมโปะ ป2+ (ยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ซมโปะ ป2+ สุโค่ย (มีรถใช้ระหว่างซ่อม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ซมโปะ ป2+ (ยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น)
ทุน ฿300,000
+
อู่
อินทร ป2 พลัส
ทุน ฿100,000
+
อู่
อินทร ป2 พลัส
ทุน ฿200,000
+
อู่
อินทร ป2 พลัส
ทุน ฿300,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿300,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿400,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿500,000
+
อู่
ไทยประกัน ป2+ ช้าง Save
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยประกัน ป2+ ช้าง Save
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยประกัน ป2+ ช้าง Save
ทุน ฿300,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ เก๋งเอเชีย (กทม.)
ทุน ฿50,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ เก๋งเอเชีย (กทม.น้ำท่วม)
ทุน ฿50,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ เก๋งเอเชีย (กทม.)
ทุน ฿100,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ เก๋งเอเชีย (กทม.น้ำท่วม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ เก๋งเอเชีย (กทม.)
ทุน ฿200,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ เก๋งเอเชีย (กทม.น้ำท่วม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ เก๋งเอเชีย (กทม.)
ทุน ฿300,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ เก๋งเอเชีย (กทม.น้ำท่วม)
ทุน ฿300,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ เก๋งเอเชีย (กทม.)
ทุน ฿400,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ เก๋งเอเชีย (กทม.น้ำท่วม)
ทุน ฿400,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ เก๋งเอเชีย (กทม.)
ทุน ฿500,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ เก๋งเอเชีย (กทม.น้ำท่วม)
ทุน ฿500,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ เก๋งเอเชีย (กทม.)
ทุน ฿600,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป2+ เก๋งเอเชีย (กทม.น้ำท่วม)
ทุน ฿600,000
+
อู่
กรุงเทพ ป2+ Special โดนใจ2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
กรุงเทพ ป2+ Special สุดคุ้ม2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
กรุงเทพ ป2+ Special โดนใจ2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
กรุงเทพ ป2+ Special สุดคุ้ม2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
กรุงเทพ ป2+ Special โดนใจ2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
กรุงเทพ ป2+ Special สุดคุ้ม2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
กรุงเทพ ป2+ Special สุดคุ้ม2019
ทุน ฿400,000
+
อู่
กรุงเทพ ป2+ Special สุดคุ้ม2019
ทุน ฿500,000
+
อู่
กรุงเทพ ป2+ Special สุดคุ้ม2019
ทุน ฿600,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป2+ Safe Guard Mini 2019
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป2+ Safe Guard Standard 2019
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป2+ Safe Guard Mini 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป2+ Safe Guard Mini 2019
ทุน ฿200,000 DD 2,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป2+ Safe Guard Standard 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป2+ Safe Guard Standard 2019
ทุน ฿200,000 DD 2,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป2+ Safe Guard Mini 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป2+ Safe Guard Mini 2019
ทุน ฿300,000 DD 2,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป2+ Safe Guard Mini 2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป2+ Safe Guard Standard 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป2+ Safe Guard Standard 2019
ทุน ฿300,000 DD 2,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป2+ Safe Guard Standard 2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
วิริยะ ป2+
ทุน ฿100,000
+
อู่
วิริยะ ป2+
ทุน ฿200,000
+
อู่
วิริยะ ป2+
ทุน ฿300,000
+
อู่
ฟอลคอน ป2+ (มีบริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ฟอลคอน ป2+ (มีบริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง)
ทุน ฿150,000
+
อู่
ฟอลคอน ป2+ (มีบริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ฟอลคอน ป2+ (มีบริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง)
ทุน ฿250,000
+
อู่
ฟอลคอน ป2+ (มีบริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง)
ทุน ฿300,000
+
อู่
ฟอลคอน ป2+ (มีบริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง)
ทุน ฿350,000
+
อู่
ฟอลคอน ป2+ (มีบริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง)
ทุน ฿400,000
+
อู่
ฟอลคอน ป2+ (มีบริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง)
ทุน ฿450,000
+
อู่
ฟอลคอน ป2+ (มีบริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง)
ทุน ฿500,000
+
อู่
แอกซ่า ป2+ Super Save (กทม,ปริมณฑล)
ทุน ฿100,000
+
อู่
แอกซ่า ป2+ Super Save (กทม,ปริมณฑล)
ทุน ฿200,000
+
อู่
แอกซ่า ป2+ Super Save (กทม,ปริมณฑล)
ทุน ฿300,000
+

กรองข้อมูล

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เรายินดีให้บริการ