ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส MINI COOPER 1.6cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส
MINI COOPER 1.6cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส MINI COOPER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
ชับบ์ ป2+ XTreme 1 2020 (คุ้มครองน้ำท่วม 5หมื่น)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ XTreme 1 2020 (คุ้มครองน้ำท่วม 5หมื่น)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ XTreme 2 2020 (คุ้มครองน้ำท่วม 1แสน)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ XTreme 2 2020 (คุ้มครองน้ำท่วม 1แสน)
ทุน ฿200,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ Bx1
ทุน ฿100,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ Bx1
ทุน ฿200,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ Bx1
ทุน ฿300,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ Bx1
ทุน ฿400,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ Bx1
ทุน ฿500,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป 2020
ทุน ฿300,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป 2020
ทุน ฿400,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป 2020
ทุน ฿500,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ รถหรู*
ทุน ฿750,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ รถหรู*
ทุน ฿1,000,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ รถหรู*
ทุน ฿1,250,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป2+ยาง/แบตเตอรี่/สารเหลว
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป2+ยาง/แบตเตอรี่/สารเหลว
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป2+ยาง/แบตเตอรี่/สารเหลว
ทุน ฿300,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ (1-2)
ทุน ฿100,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ Max (แผนที่ 1)
ทุน ฿150,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ Max (แผนที่ 2)
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ Max (แผนที่ 3)
ทุน ฿300,000
+
อู่
อินทร ป2 พลัส
ทุน ฿100,000
+
อู่
อินทร ป2 พลัส
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป2+ สำหรับรถกลุ่ม 2
ทุน ฿100,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป2+ สำหรับรถกลุ่ม 2
ทุน ฿200,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป2+ สำหรับรถกลุ่ม 2
ทุน ฿300,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป2+ สำหรับรถกลุ่ม 2
ทุน ฿400,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป2+ สำหรับรถกลุ่ม 2
ทุน ฿500,000
+
อู่
เอไอจี ป2+ Eco Choice Extra
ทุน ฿100,000
+
อู่
เอไอจี ป2+ Eco Choice Extra
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอไอจี ป2+ Eco Choice Extra
ทุน ฿300,000
+
อู่
เอไอจี ป2+ Eco Choice Extra
ทุน ฿400,000
+
อู่
เอไอจี ป2+ Eco Choice Extra
ทุน ฿500,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿300,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿400,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿500,000
+
อู่
เจพี ป2+ ยุโรป
ทุน ฿200,000
+