ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส MERCEDES-BENZ c 180 CGI 1.8cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส
MERCEDES-BENZ c 180 CGI 1.8cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส MERCEDES-BENZ c 180 CGI ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

เริ่มคุ้มครอง

อู่
ชับบ์ ป2+ XTreme 1 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ XTreme 1 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ XTreme 2 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
ชับบ์ ป2+ XTreme 2 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ (กลุ่ม 3-5)
ทุน ฿100,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ (กลุ่ม 1-2)
ทุน ฿100,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ (กลุ่ม 3-5)
ทุน ฿150,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ (กลุ่ม 3-5)
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ (กลุ่ม 1-2)
ทุน ฿150,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ Max (แผนที่ 1)
ทุน ฿150,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ (กลุ่ม 1-2)
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ Max (แผนที่ 2)
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ Max (แผนที่ 3)
ทุน ฿300,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ Bx1
ทุน ฿100,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ Bx1
ทุน ฿200,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ Bx1
ทุน ฿300,000
+
อู่
กรุงเทพ ป2+ Special สุดคุ้ม 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
กรุงเทพ ป2+ Special สุดคุ้ม 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
กรุงเทพ ป2+ Special สุดคุ้ม 2020
ทุน ฿300,000
+
อู่
กรุงเทพ ป2+ Special สุดคุ้ม 2020
ทุน ฿400,000
+
อู่
กรุงเทพ ป2+ Special สุดคุ้ม 2020
ทุน ฿500,000
+
อู่
กรุงเทพ ป2+ Special สุดคุ้ม 2020
ทุน ฿600,000
+
อู่
กรุงเทพ ป2+ Special สุดคุ้ม 2020
ทุน ฿700,000
+
อู่
อินทร ป2 พลัส
ทุน ฿100,000
+
อู่
อินทร ป2 พลัส
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (ทุนสูญหาย/ไฟไหม้ 150,000)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (ทุนสูญหาย/ไฟไหม้ 200,000)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (ทุนสูญหาย/ไฟไหม้ 250,000)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (น้ำท่วม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (ทุนสูญหาย/ไฟไหม้ 300,000)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (ทุนสูญหาย/ไฟไหม้ 200,000)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (น้ำท่วม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (ทุนสูญหาย/ไฟไหม้ 250,000)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (ทุนสูญหาย/ไฟไหม้ 300,000)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (น้ำท่วม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (ทุนสูญหาย/ไฟไหม้ 350,000)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (ทุนสูญหาย/ไฟไหม้ 400,000)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (ทุนสูญหาย/ไฟไหม้ 350,000)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (ทุนสูญหาย/ไฟไหม้ 400,000)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (น้ำท่วม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (น้ำท่วม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (ทุนสูญหาย/ไฟไหม้ 500,000)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (น้ำท่วม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (น้ำท่วม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (น้ำท่วม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (น้ำท่วม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (ทุนสูญหาย/ไฟไหม้ 600,000)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (น้ำท่วม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (น้ำท่วม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (ทุนสูญหาย/ไฟไหม้ 700,000)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (น้ำท่วม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (น้ำท่วม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (ทุนสูญหาย/ไฟไหม้ 800,000)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (น้ำท่วม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (ทุนสูญหาย/ไฟไหม้ 900,000)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (ทุนสูญหาย/ไฟไหม้ 1,000,000)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ธนชาต ป2+ จัดเต็ม 2019 (น้ำท่วม)
ทุน ฿200,000
+