ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส MERCEDES-BENZ VITO 2.2cc 3 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส
MERCEDES-BENZ VITO 2.2cc 3 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส MERCEDES-BENZ VITO ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
LMG ป2+ SAVE DEE
ทุน ฿200,000
+
อู่
LMG ป2+ SAVE DEE
ทุน ฿250,000
+
อู่
LMG ป2+ SAVE DEE
ทุน ฿300,000
+
อู่
VIB ป2+ SINGLE RATE 210 อายุ 2-15 GG
ทุน ฿100,000
+
อู่
VIB ป2+ SINGLE RATE 210 อายุ 2-15 GG
ทุน ฿200,000
+
อู่
VIB ป2+ SINGLE RATE 210 อายุ 2-15 GG
ทุน ฿300,000
+
อู่
VIB ป2+ SINGLE RATE 210 อายุ 2-15 GG
ทุน ฿400,000
+
อู่
VIB ป2+ SINGLE RATE 210 อายุ 2-15 GG
ทุน ฿500,000
+
อู่
VIB ป2+ SINGLE RATE 210 อายุ 2-15 GG
ทุน ฿600,000
+
อู่
VIB ป2+ SINGLE RATE 210 อายุ 2-15 GG
ทุน ฿700,000
+
อู่
VIB ป2+ SINGLE RATE 210 อายุ 2-15 GG
ทุน ฿800,000
+