ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส MERCEDES-BENZ VITO 2.2cc 3 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส
MERCEDES-BENZ VITO 2.2cc 3 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส MERCEDES-BENZ VITO ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TMSTH Extra+ 2+
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 2+
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 2+
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 2+
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 2+
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 2+
ทุน ฿300,000
+
อู่
MSIG 2+ SAFE GUARD (STANDARD)
ทุน ฿100,000
+
อู่
MSIG 2+ SAFE GUARD (STANDARD)
ทุน ฿200,000
+
อู่
MSIG 2+ SAFE GUARD (STANDARD)
ทุน ฿300,000
+
อู่
AZAY 2+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿200,000
+
อู่
AZAY 2+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿300,000
+
อู่
AZAY 2+ จดทะเบียนป้ายกทม (+น้ำท่วม)
ทุน ฿300,000
+
อู่
AZAY 2+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿400,000
+
อู่
AZAY 2+ จดทะเบียนป้ายกทม (+น้ำท่วม)
ทุน ฿400,000
+
อู่
AZAY 2+ จดทะเบียนป้ายกทม
ทุน ฿500,000
+
อู่
AZAY 2+ จดทะเบียนป้ายกทม (+น้ำท่วม)
ทุน ฿500,000
+
อู่
LMG 2+ SAVE DEE
ทุน ฿200,000
+
อู่
LMG 2+ SAVE DEE
ทุน ฿250,000
+
อู่
LMG 2+ SAVE DEE
ทุน ฿300,000
+
อู่
VIB 2+ SINGLE RATE 210
ทุน ฿100,000
+
อู่
VIB 2+ SINGLE RATE 210
ทุน ฿200,000
+
อู่
VIB 2+ SINGLE RATE 210
ทุน ฿300,000
+
อู่
VIB 2+ SINGLE RATE 210
ทุน ฿400,000
+
อู่
VIB 2+ SINGLE RATE 210
ทุน ฿500,000
+
อู่
VIB 2+ SINGLE RATE 210
ทุน ฿600,000
+
อู่
VIB 2+ SINGLE RATE 210
ทุน ฿700,000
+
อู่
VIB 2+ SINGLE RATE 210
ทุน ฿800,000
+
อู่
AXA ป.2+ 21PD04 GG group C BKK
ทุน ฿100,000
+
อู่
AXA ป.2+ 21PD04 GG BKK + น้ำท่วม
ทุน ฿100,000
+
อู่
AXA ป.2+ 21PD04 GG group C BKK
ทุน ฿200,000
+
อู่
AXA ป.2+ 21PD04 GG BKK + น้ำท่วม
ทุน ฿200,000
+
อู่
AXA ป.2+ 21PD04 GG group C BKK
ทุน ฿300,000
+
อู่
AXA ป.2+ 21PD04 GG BKK + น้ำท่วม
ทุน ฿300,000
+